Søg
 

Afsnit for svangre og barsel G73

Afsnittet varetager undersøgelser, behandling og pleje for både gravide og for nybagte mødre og nyfødte.

Baby holder i finger

Vi modtager kvinder fra 17. graviditetsuge, som har behov for akut eller planlagt undersøgelse, indlæggelse eller igangsættelse af fødsel.

Du henvises til afsnittet af din konsultationsjordemoder, praktiserende læge eller vagtlæge.

Medbring altid din vandrejournal og medicinliste ved alle kontakter i din graviditet.

Efter fødslen tilbyder vi alle mødre og nyfødte børn minimum en overnatning på afsnittet, uanset om fødslen har været normal eller kompliceret. Den samlede indlæggelsestid afhænger af både dine og dit barns behov.

Velkomstfoldere

I vores velkomstfoldere til svangreafsnittet finder du mange gode informationer om blandt andet praktiske forhold og regler:

Velkommen til Barselsafsnittet (pdf)
​Når I udskrives fra afsnit for svangre og barsel (pdf)​

Vi modtager kvinder fra 17. graviditetsuge, som har behov for akut eller planlagt undersøgelse, indlæggelse eller igangsættelse af fødsel.

Du henvises til afsnittet af din konsultationsjordemoder, praktiserende læge eller vagtlæge.

Medbring altid din vandrejournal og medicinliste ved alle kontakter i din graviditet.

Efter fødslen tilbyder vi alle mødre og nyfødte børn minimum en overnatning på afsnittet, uanset om fødslen har været normal eller kompliceret. Den samlede indlæggelsestid afhænger af både dine og dit barns behov.

For indlagte svangre er der ingen fast besøgstid. For barselspatienter er der hviletid kl. 12.30-14.30.

Besøgstid

Vi har fri besøgstid. Vi beder dig dog tage hensyn i hviletiden fra kl. 12.30-14.30. Efter kl. 21.00 bør besøg som udgangspunkt foregå i opholdsstuen af hensyn til andre patienter på stuen. 

Tag hensyn til andre indlagte patienter, særligt hvis I ligger på flersengsstuer. 

​Amning

Ammeetablering samt at lære et nyfødt barn at kende kræver tid og ro. Derfor er det vigtigt, at I også kan sige fra over for jeres familier og venner, hvis i har behov for ro. 

Kom og se afsnittet inden din fødsel

Hver onsdag (dog med undtagelse af sommerferien*) er der mulighed for at se afsnittet, hvor vi byder på en rundtur og gerne besvarer spørgsmål.

*Sidste rundvisning inden sommerferien er den 15.06.16 og første rundvisning efter sommerferien er den 17.09.16.

Derudover kan du deltage i fødsels- og familieforberedelse


Barselsambulatorium

Når du har født på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, vil du komme i kontakt med vores Barselsambulatorium. I Barselsambulatoriet vil dit barn få foretaget hørescreening og eventuelt blodprøve (PKU). Du vil samtidig have mulighed for vejledning i forhold til dig selv og dit barn, fx om amning og trivsel

 

​Akut behov

Har du brug for råd og vejledning, fx til amning, henstiller vi til, at du ringer til din sundhedsplejerske. Fredag, lørdag, søndag og helligdage fra kl. 17-20 kan du ringe til sundhedsplejersketelefonen på telefon 70 22 76 23 og ellers til egen læge.

Hvis du har akut behov for hjælp, råd eller vejledning inden for syv døgn efter udskrivelsen, kan du ringe direkte til Afsnit for svangre og Barsel, G73, på telefon: 47 32 40 75. 

Ved akut opstået sygdom hos mor eller barn efter syv dage, skal du henvende dig til egen læge/lægevagten. 

Områdeledere

Specialeansvarlig overlæge Morten Lebech
Tlf. 47 32 40 70

Overlæge Thea Lousen
Tlf. 47 32 41 50

Overlæge Bjarke Lund Sørensen
Tlf. 47 32 41 74

Vicechefjordemoder Signe Dueholm
Tlf. 47 32 40 71

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.12.11
Opdateret
14.08.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Afsnit for Svangre og Barsel G73
Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10, Vestermarksvej 27, 3. sal
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 40 75
Fax 47 32 40 15