Søg
 
​​

​Velkommen til vores fødested

Vi tilbyder undersøgelser og behandling i graviditeten, trygge rammer for fødslen og gode råd til barselsperioden. Sammen med jer ønsker vi at skabe de bedste betingelser for din graviditet, fødsel og barsel, så du og dit barn får en tryg start på en ny tilværelse.​


 

 


       VIGTIG INFORMATION TIL GRAVIDE / FØDENDE OG BARSLENDE KVINDER 

For alle kvinder der har et forløb på Sjællands Universitetshospital gælder følgende.

Her finder du gode råd til gravideom corona fra Statens Serum Institut

Jordemoderkonsultationer og ambulatorier

 1. jordemoderbesøg
Gravide der skal til deres FØRSTE besøg i graviditeten skal ikke møde i konsultationen, du vil blive ringet op af jordemoderen på det tidspunkt, hvor I allerede har en aftale.

• Samtaler før kejsersnit
Har du en tid til en samtale om kejsersnit, skal du ikke komme til samtalen, men vil blive ringet op af en læge 2-3 dage før det planlagte kejsersnit. Du vil få al den information du har brug for via telefonen.

 Ammekonsultationer
Har du tid til en samtale med en jordemoder om amning, vil du blive ringet op af jordemoderen på det tidspunkt, hvor I allerede har en aftale.

 Efterfødselssamtaler
Hvis du har fået en tid til at tale dit fødselsforløb igennem, skal du ikke møde op, men vil blive ringet op af en jordemoder på det tidspunkt, hvor I allerede har en aftale.

Fødselsforberedelse og rundvisning på fødeafdelingen er indtil videre aflyst i juni og juli med.  

Du kan læse mere om fødslen og muligheder for smertelindring her på hjemmesiden og se vores online fødselsforberedelse her
 
Tag ikke pårørende med til besøg i ambulatorier og sengeafsnit (G73)
Alle andre gravide der har en tid til jordemoder, læge eller skanning skal komme som planlagt. Det er ikke tilladt at have partner, pårørende og børn med til undersøgelserne.
Du skal komme alene til besøg i ambulatoriet og G73, dvs. uden partner, pårørende og børn. Dette for at minimere risikoen for smitte med corona-viurus i både venteværelset, ambulatoriet og på hospitalet generelt. Dette gælder også i alle jordemoderkonsultationer.
Til fødslen er du velkommen til at tage 1 rask pårørende med
Hvis du skal indlægges på svangre / barselsgangen er du velkommen til at have 1 rask pårørende med / medindlagt.
Ambulant fødsel
Hvis du har haft en normal graviditet og en normal fødsel og du føler dig tryg ved det, kan det være en god ide, at føde ambulant. Hvis du føder ambulant, vil vi kontakte dig dagen efter fødslen og vi vil sammen planlægge de opfølgende undersøgelser.
Inden du har kommer til afdelingen, skal du kontakte os telefonisk, således at du og vi kan stille de nødvendige spørgsmål til lige netop dit forløb

 


Til dig der skal være far​

Find informationer når du skal være far, eksempelvis hvad du kan hjælpe med under fødslen.​


​​

Kontakt os

Se, hvordan du kan komme i kontakt med os, hvis du er patient eller pårørende.​


Om afdelingen​

Læs om job hos os​ og find informationer om ledelse og kontaktoplysninger
 ​​​