Søg
 

Henvisning

Information til praktiserende læger og speciallæger om henvisning og visitation. Det gælder også praksiskoordinator, operationsplanlægning og rådgivning.

Adresse<br />
Adresse
Dermatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 5
4000 Roskilde
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 47 32 26 00

​Henvisning

Henvisning til Dermatologisk Afdelingen foregår via speciallæge i dermatologi eller sygehus.

Vi modtager akutte patienter, hvor det ikke er muligt for patientens egen læge at få hurtig konsultation hos speciallæge i dermatologi.

Alle henvisninger fra primær sektor sendes til Dermatologisk Afdeling.

Ved mistanke om malignt malanom skal egen læge eller speciallæge kontakte vagthavende læge på tlf. 47 32 26 90.

Regler for henvisning

Dermatologiske sygdomme behandles som hovedregel ambulant i almen praksis og i dermatologisk speciallægepraksis.

Behandling på Dermatologisk Hospitalsafdeling, ambulant eller under indlæggelse, kommer i visse tilfælde på tale. Det kan være:

  • Patienter henvist af special læge (dog ej almen medicin) eller sygehus.

  • Patienter der er genhenvist af egen læge for samme lidelse, som hospitalsafdelingen tidligere har behandlet.
    Henvisning til dermatologisk speciallægepraksis bør dog først være genovervejet.

  • Akutte patienter, hvor det ikke har været muligt for patientens læge at opnå hurtig konsultation hos praktiserende speciallæge

  • Patienter der henvises med et indlæggelsesbehov, som entydigt kan tilskrives en svær hudlidelse og et behandlingsbehov, som udelukkendekan varetages i Dermatologisk Hospitalsafdeling.

Rådgivning

Har du som praktiserende læge eller speciallæge brug for rådgivning, skal du kontakte:

​Vagthavende dermatolog
Dermatologisk Afdeling
Tlf. 47 32 26 90 
ros-derm@regionsjaelland.dk

Har du som sygeplejepersonale spørgsmål om fælles patienter, eller har du brug for råd og vejledning i behandling og pleje af hudsygdomme, skal du kontakte sygeplejerskerne i Dermatologisk Afdeling på tlf. 47 32 26 00

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.12.11
Opdateret
29.10.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdhen