Søg
 

Protopic (Tacrolimus)

Protopic bruges til lokal behandling af eksemsygdomme.

 ​Hvad er Protopic

Tacrolimus, det aktive stof i Protopic, er et immunmodulerende stof, dvs.det har indvirkning på immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) og dæmper immunsystemet i huden, så betændelse og kløe mindskes.

Hvorfor får jeg Protopic

Salven bruges til at behandle symptomer på mild til moderat eksem, og en række andre hudsygdomme.

Er der mange andre som får Protopic

Det er et hyppigt anvendt præparat. Hudafdelingen på Roskilde Sygehus
udskriver det til et stort antal patienter hvert år.
Præparatet har været kendt siden år 2002.

Hvordan skal jeg bruge Protopic

 • Hos voksne smøres salven på to gange dagligt og fortsætter til der ikke er mere eksem.
 • Smør et tyndt lag på huden hvor der er eksem, og gnid forsigtigt salven helt ind.
 • Brug kun Protopic salven på hud, hvor der er eksem.
 • Efterhånden som eksemet bedres, påføres salven sjældnere, eller der skiftes til den lave styrke.

Protopic må ikke bruges samtidig med ultraviolet lysbehandling (f.eks.
UVA, PUVA, UVB) eller sammen med systemisk immunosuppressiv
medicin (f.eks. Azathioprin eller Cyclosporin).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer at bruge Protopic

Hvis du glemmer en påsmøring af salven, skal du anvende den så hurtigt
som muligt og så ellers fortsætte med behandlingen som hidtil.

I hvor lang tid skal jeg behandles med Protopic

Behandlingen strækker sig typisk over måneder, men kan for nogle patienter strække sig over længere perioder eller gentages periodisk.

 

Hvilke bivirkninger kan Protopic have

Meget almindelige bivirkninger

 • En varme og/eller brændende fornemmelse ved påsmøringsstedet.
  Det går over i løbet af 5-7 dage.

Almindelige bivirkninger

 • Hudinfektioner, som f.eks. impetigo der er en bakteriel infektion.
 • Let afskalning af huden, tørhed, hævelse og forværring af eksemsymptomer.

Sjældne bivirkninger

 • Ansigtsrødme, udslæt, brændende fornemmelse, kløe eller hævelse kort efter indtag af alkohol.
 • Allergiske reaktioner som kan forårsage hævelse og smerte, udslæt eller nældefeber.
 • Forandringer i hudfarven, så huden enten bliver mørkere eller lysere end den øvrige hud.

Meget sjældne bivirkninger

 • Svære allergiske reaktioner med symptomer som pludselig pibende vejrtrækning og smerte eller følelse af tæthed i brystet, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber.

Vaccinationer

Muligheden for at Protopic kan svække virkningen af vaccinationer
foreligger, hvorfor der bør gå mindst 14 dage mellem vaccination og behandling med Protopic.

Hvordan undgår jeg bivirkninger

Undgå solbadning og større alkoholindtagelse under behandling.
Kontakt afdelingen, hvis du tror du har fået bivirkninger.

Må jeg blive gravid, mens jeg bruger Protopic

Du må ikke bruge Protopic, hvis du er gravid.

Må jeg amme mit barn, når jeg bruger Protopic

Hvis du ammer, skal du kontakte lægen, inden du bruger Protopic eller
nogen anden form for medicin.

Må jeg blive far, mens jeg bruger Protopic

Ja, det må du gerne.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.06.18
Opdateret
28.08.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdpro
 

 Visitkortvælger