Søg
 

Iontoforese idromed 4

Iontoforese bruges til at behandle sygdommen hyperhidrose, som betyder overdreven sved.

​Iontoforese apparat idromed 4

Apparatet bruges til sygdommen hyperhidrose, som betyder overdreven
sved.
Sygdommen viser sig ved, at man sveder unormalt meget, uden nogen
egentlig grund. Svedkirtlerne er så at sige gået amok.
 

Hvordan virker iontoforese apparatet

Apparatet virker ved at danne en strøm, som løber mellem dig og
vandet, hvorved det blokerer dine svedkirtler.
 

Forbehold

Iontoforese apparatet må ikke bruges uden aftale med den behandlende

læge ved:

 • Elektronisk styrede implantater (f.eks. pacemakere).
 • Metal implantater til ændring af kredsløb.
 • Indsatse indholdene metal (Spiraler).
 • Gravide
 • Store hudskader

Sådan bruges apparatet

Smykker og armbånd på hænder og fødder samt armbåndsure skal tages
af under behandlingen.
 

Der skal anvendes:

Iontoforese apparat (idromed 4), som indeholder:
 • Grundmodul
 • Fodkontrol
 • 2 x plade elektroder (nikkel fri)
 • 2 x elektrodekabler
 • 2 x afdækningsmåtter af kundstof
 • Et ur, der ikke følger med
 • 2 stk foliebakker, der ikke følger med

Fremgangsmåde:

 • Iontoforese apparatet stilles på et bord.
 • Læg en elektrode i hver foliebakke og dæk dem med måtterne.
 • Fyld de to foliebakker med 3-4 cm lunkent vand, så det dækker hænderne eller føddernes led.
 • Forbind det ene kabel (plus) til iontoforese apparats pluspol og til
 • pladen i foliebakken.
 • Forbind det andet kabel til minuspolen på iontoforese apparatet og
 • til den anden plade i foliebakken.
 • Vær opmærksom på at den sorte drejeknap, til regulering af strømstyrken står på 1 og fod kontrollen står på O.
 • Tilslut nu netdelen til bagsiden af iontoforeseapparatet.
 • Tilslut netdelen til en godkendt 220V stikkontakt, på netdelen lyser nu en grøn kontrollampe.
 • Iontoforese apparatet er nu klar til brug.
 • Displayet på iontoforese apparatet viser først en positiv værdi, nårstrømkredsen sluttes gennem kroppen.
 • Nu kan behandlingsstrømmen aflæses direkte.
 

Behandling på hænderne

 • Indstil drejeknappen på 1. Kontroller at fodkontrollen er slukket.
 • Læg herefter en hånd i hver af de vandfyldte skåle.
 
Der er to muligheder for at indstille den rigtige værdi:
 • Med fodkontrollen tændes apparatet.
 • En anden person indstiller strømstyrken så en svag kriblen opnås.
 • Den aktuelle værdi kan aflæses på displayet. Noter denne værdi, samt drejeknappens position.
 • Ved næste behandling indstilles drejeknappen herefter på den noterede position.
Eller:
 • Du indstiller skalaen til ca. den halve værdi, lægger hænderne i
 • badene og tænder apparatet med fodkontrollen. Hvis du ikke opnår en svag kriblen, sluk igen apparatet og stil skalaen lidt højere (husk at vente 3 sekunder med at tage hænderne op af badet efter slukning). Denne fremgangsmåde anvendes indtil den svage kriblen opnås.
 • Strømstyrken skal være under 15mA.
 • Den aktuelle værdi kan aflæses på displayet. Noter denne værdi, samt drejeknappens position.
 • Ved næste behandling indstilles drejeknappen herefter på den noterede position.

Behandling på fødderne

 • Stil drejeknappen på 1 og fod kontrollen på O.
 • Placer nu en fod i hver foliebakke
 • Tænd apparatet med fod kontrollen og indtil strømstyrken med drejeknappen således at en svag kriblen mærkes.
 • Den aktuelle værdi aflæses på displayet. Denne værdi skal altid være under 25mA.
 •  Efter endt behandling, drejes knappen langsomt tilbage til O, og apparatet slukkes med fodkontrollen. 
 •  Når den grønne lysdiode er helt slukket, venter du ca. 3 sekunder før du tager fødderne op af foliebakkerne.

For begge behandlinger gælder

Behandlingstiden er 10-15 minutter, alt efter lægens anvisning.
Strømstyrken er optimal når der under behandlingen, kan fornemmes en svag kriblen. De nævnte værdier er maximale tilladte.

For behandling af hænder: Max. 15 mA
For behandling af fødder: Max. 25 mA
 
Svedbegrænsningen er mere udpræget ved pluspolen end ved
minuspolen. For at opnå et optimalt resultat bør der derfor veksles mellem polerne ved efterfølgende behandling.
Byt derfor de 2 tilslutninger før hver behandling.
 
Efter behandling hældes vandet ud af foliebakkerne, elektroder og kabler
aftørres.
 

Hvor længe skal jeg bruge apparatet

Behandlingen foretages dagligt i 6 uger med mindre lægen har ordineret
andet.
Virker behandlingen, vil du mærke det i løbet af 4–6 uger.
 

Retunering af apparat

Efter 6 uger bedes du returnere iontoforeseapparatet til Dermatologisk
Afdeling.
 

Køb af apparat

Det er muligt at købe et tilsvarende apparat.
Søg på hjemmesiden www.sved.dk under links står forhandlerne. 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.06.20
Opdateret
25.06.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger