Søg
 

Hydroxychloroquin (Plaquenil®, Ercoquin®)

Hydroxychloroquin er et stof, der virker mod betændelse i huden. Det fås i tabletter Plaquenil® eller Ercoquin®.

Hvorfor får jeg hydr​​oxychloroquin

Hydroxychloroquin gives oftest for en af følgende sygdomme:

 • Lupus erythematosus der en bindevævssygdom, som findes i flere typer

 • Lysinduceret udslæt, for eksempel porfyria cutanea tarda

 • Granuloma annulare

 • Leddegigt og flere andre sygdomme

Er der mange, der får hydroxychloroquin

 • Det er en almindelig behandling til disse sjældne sygdomme.

Hvor længe har man kendt hydroxychloroquin

 • Man har kendt det siden 1940-erne.

Hvordan skal jeg tage hydroxychloroquin

 • Typisk tages en tablet dagligt, for eksempel om aftenen.

 • Hvis du glemmer at tage hydroxychloroquin, skal du fortsætte med næste dosis til planlagt tid uden ændringer.


I hvor lang tid skal jeg tage hydroxychloroquin

 • B​ehandlingen strækker sig typisk over måneder til år.


Hvis jeg kommer til at tage for meget hydroxychloroquin

Bivirkninger

Ligesom andre medikamenter kan hydroxychloroquin have bivirkninger.

Bivirkningerne ses oftest ved høje daglige doser af stoffet (mere end 750 mg pr. dag).

Almindelige:

 • Hovedpine

 • Kløe

 • Synsforstyrrelser

 • Mindre alvorlige øjensymptomer, for eksempel problemer med at fokusere, som kan føre til, at behandlingen må pauseres i en periode.

 • Opkast

 • Kvalme

 • Madlede

 • Mavekramper

 • Diaré

Sjældne:

 • Aflejringer i øjets nethinde. Derfor skal man ved behandlingsstart og hvert ½ år undersøges af en øjenlæge.

 • Svimmelhed

 • Udslæt

 • Misfarvning i huden

 • Afbleget hår

Mulige, men meget sjældne:

 • Påvirkning af lever

 • Påvirkning af knoglemarv

 • Påvirkning af hjertemusklen og nerverne

 • Hørenedsættelse

 • Kramper

​Hvis bivirkninger ikke optages i tide

Hvordan viser bivirkningerne sig, hvis de ikke opdages ​i tide

Sjældne:

 • Hørenedsættelse

 • Udslæt

 • Lysoverfølsomhed

 • Træthed

 • Sjældent - og hvis ikke kontrol hos øjenlægen er blevet fulgt – kan man få synsnedsættelse, som kan udvikle sig til blindhed.

Mulige, men meget sjældne:

 • ​Varigt massivt synstab eller total blindhed.

Hvordan undgår jeg bivirkninger

 • Undgå direkte sollys.

 • Brug solbeskyttelse i solrigt vejr.

 • Fortæl lægen det, hvis du er overfølsom overfor Kinin.

 • Følg blodprøvekontrollerne.

 • Følg øjenlægekontrollerne. Ved øjenlægekontrol kan eventuelle aflejringer i øjets nethinde opdages på et tidligt stadium.

 • Fortæl lægen, hvis du har sukkersyge.

 • Hvis du har sukkersyge, skal du være

 • ekstra på vagt overfor øjensymptomer.

 • Fortæl lægen det, hvis du har psoriasis.

 • Hvis du har psoriasis, kan du få kraftige hudreaktioner ved brug af hydroxychloroquin.

B​lodprøver

Hvad skal jeg gøre, h​vis jeg glemmer at få taget blodprøver eller gå til øjenlægeundersøgelse

 • B​lodprøven skal tages snarest og der skal snarest laves øjenundersøgelse.

 • Du skal desuden orientere Dermatologisk Ambulatorium om, at du har glemt det.​


Hvad gør jeg, hvis jeg tror, at jeg har fået bivirkninger efter hydroxychloroquin

Graviditet og bloddonor

Må jeg være bloddonor, mens jeg behandles med hydroxychloroquin

 • ​Nej.​


Må jeg blive gravid, mens jeg tager hydroxychloroquin

 • Nej, du skal absolut undgå graviditet, mens du er i behandling med hydroxychloroquin.

 • Hydroxychloroquin har vist sig at give høreskader på fosteret, især ved høje doser.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.09.17
Opdateret
23.08.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdhydro