Søg
 

Håndeksem

Håndeksem er en almindelig sygdom, der viser sig ved tørre, skællende, røde og kløende hænder.

Hvad er håndek​sem

Håndeksem begynder ofte tidligt i livet, hos hver tredje ses det allerede inden 20-års alderen. Kvinder får hyppigere håndeksem end mænd.

De fleste håndeksemer skyldes påvirkninger af huden udefra. Det vil sige fra ting, som huden kommer i direkte kontakt med. Dette kaldes kontakteksem.

Påvirkninger kan være stoffer, der irriterer eller ødelægger hudens overflade og derved giver eksem. Dette kaldes irritativt kontakteksem.

Påvirkningerne kan også være allergifremkaldende stoffer, der giver eksem, når de kommer i kontakt med huden. Dette kaldes allergisk kontakteksem.

Det er vigtigt for behandlingen, at du ved, hvilken type håndeksem du har. Det gør det lettere at behandle eksemet rigtigt og at forebygge nye eksemudbrud.

Det kan ikke ses på eksemet, om det skyldes irritation, allergi eller andet, det kan kun afgøres efter nærmere undersøgelse.

Typer af eksem

Irritativt kontakteksem

Denne type eksem er den almindeligste.

Det skyldes, at huden udsættes for en større belastning, end den kan tåle.

Alle mennesker kan udvikle irritativt eksem, men nogle tåler en meget større belastning med hudirriterende stoffer end andre, før de udvikler eksem.

Hvis du har eller har haft atopisk eksem, har du en større risiko for at få irritativt håndeksem.

Eksempler på ​påvirkninger, der medfører irritativt eksem er:

 • Vand

 • Sæbe

 • Kontakt med fødevarer, opløsningsmidler eller olier.

 • Mekaniske påvirkninger med f.eks. papir, pap eller redskaber kan også give irritativt eksem. 

Allergisk kontakteksem​

Allergi over for et eller flere stoffer i omgivelserne, findes hos ca. ¼ af alle med håndeksem. Hvis du allerede har en allergi og kommer i berøring med det pågældende stof, du er allergisk over for, vil du udvikle allergisk kontakteksem.
Symptomerne kommer i de fleste tilfælde ikke med det samme, men efter 1-2 dage.
 

Eksempler på hyppig​e årsager til allergisk eksemer:

 • Nikkel
 • Parfume

 • Konserveringsmidler

 • Gummitilsætningsstoffer

 • Andre eksemtyper

Undertiden kan man ikke påvise en bestemt årsag til eksemet. Det sker i mere end 10% af alle tilfælde af håndeksem, og man mener, at eksemet i disse tilfælde er forudbestemt ud fra arvelige egenskaber.
 

I nogle tilfælde kan psoriasis på hænderne være vanskeligt at skelne fra håndeksem. Svampeinfektioner på hænderne kan også ligne eksem.

 

Allergites​t

 

For at kunne afgøre, hvilken type eksem det drejer sig om, udføres allergitest.

Der testes med stoffer, som erfaringsmæssigt ofte giver allergi samt i nogle tilfælde, allergifremkaldende stoffer fra arbejdspladsen og hjemmemiljøet.
 

Allergitesten udføres ved hjælp af plastre, som anbringes på ryggen.

Plastrene skal sidde i to døgn, og en positiv prøve vil vise sig som en eksemplet.
 

Hvis der er en eller flere positive prøver, tager lægen stilling til, om allergien er af betydning for dit nuværende eksem.

 

Er håndeksemet arbe​jdsbetinget

 

Hvis du har mistanke om, at dit eksem helt eller delvist skyldes arbejdet, bør du tale med din læge om at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen.

Der kan eventuelt blive tale om en erstatning.
 

Anmeldelsen foretages normalt af lægen, men du eller din arbejdsgiver kan også foretage anmeldelsen.

 

Behand​​ling

 

Eksemudbrud skal behandles hurtigt og effektivt for at modvirke, at der opstår betændelse eller vedvarende eksemforandringer.

Binyrebarkhormoncreme og salver
 
 • Binyrebarkhormoncremer og salver vil ofte bringe et eksemudbrud til ro.

 • Behandlingen fortsætter i nogle uger.

 • Når eksemet er i ro, er det vigtigt at fortsætte med vedligeholdelsesbehandling, for at undgå at få tilbagefald.

 • Længerevarende behandling er ofte nødvendig og skal aftales med lægen.

 • I håndflader tåles en stærk binyrebarkhormoncreme oftest godt, mens der på håndryggen hurtigere udvikles bivirkninger af behandlingen.

 • Som bivirkning kan ses tynd hud i de områder, hvor cremen anvendes. Det forsvinder ofte igen, når behandlingen ophører.

 

Infektio​n

 

Hvis der er infektion i eksemet, vil lægen behandle dig med antibiotika, enten som creme eller som tabletter.

Ved svære tilfælde af håndeksem, kan der gives lysbehandling eller tabletter som hæmmer immunsystemet.​
 

Fugtighedscreme

 • Fugtighedscreme skal bruges flere gange dagligt for at tilføre huden nødvendigt fedtstof og derved modvirke eksem.

 • En fugtighedscreme med højt fedtindhold, minimum 70% fedt og uden parfume, er bedst egnet ved håndeksem.

 • Vi anbefaler kun at bruge uparfumerede produkter, der er fuldt deklarerede.​

 • Trods omhyggelig forebyggelse er det almindeligt,​ at der kan komme nye eksemudbrud.

 • Det er vigtigt, at du aftaler med lægen, hvordan du selv kan påbegynde behandlingen ved nye udbrud.

På Dermatologisk Afdeling kan vi blandt andet anbefale følgende cremer med fedtindhold i % angivelse.

Der kan godt være andre cremer der også er velegnede. Hvis du er i tvivl, så spørg på afdelingen.

For eksempel:

 • Ceridal fedtcreme 100% fedt

 • Zactoline 70% fedt

 • Neutral intensive creme 70% fedt

 • Danatekt fedtcreme 70% fedt

 • Locobase fedtcreme 70% fedt​

 • Locobase Repair 63% fedt

 • Dermalog (findes i 4 forskellige varianter)

 • Helo creme 48% fedt

 • Decubal Clinic 38% fedt

 • Arkiv creme 38% fedt.

Forebyggelse​

 • Når eksemet er i ro, følger en lang periode, hvor huden er sart og mere sårbar over for påvirkninger udefra, end den har været tidligere.

 • Det er i denne periode særlig vigtigt, at du passer godt på dine hænder og undgår påvirkninger, der irriterer huden som f.eks. vand, sæbe og rengøringsmidler.

 • Husk at smøre med fed fugtighedscreme, også når eksemet er i ro.

 • Brug handsker til at beskytte huden mod disse påvirkninger.

 • Hvis der er påvist allergi, er det helt afgørende at undgå det allergifremkaldende stof.

Hvordan vil det ​gå fremover

En omhyggelig daglig pleje af huden med fugtighedscreme og en hurtig indsættende behandling med binyrebarkhormoncremer, ved nye eksemudbrud, kan i mange tilfælde holde håndeksemet i ro.

Trods omhyggelig behandling kan eksemet imidlertid i nogle tilfælde blive langvarig med tilbagevendende sygdomsudbrud over en årrække.

Formålet med behandlingen er, at der kommer færre og mindre generende udbrud af eksem.

Kløe

Hudkløe er et stort problem for mange og kløen kan være meget intens og komme i anfald.

Det anbefales at:

 • Holde fingernegle korte og rene

 • Smøre med fed fugtighedscreme

 • Klø med flad hånd eller klappe på huden

 • lægge kølende gelposer fra fryseren på huden

 • Bruge bomuldshandsker om natten

 • Bevidst at tænke på, eller gøre noget andet 

Når huden revner (​fissurer)

Revner i huden kan være meget smertefulde, og det kan være vanskeligt at bruge hænderne.

Det anbefales at:

 • Smøre med meget fed creme flere gange dagligt

 • Smøre med fed creme og bruge bomuldshandsker om natten

 • Bruge hydrokolloid plaster, der fremmer opheling og virker smertelindrende.

 • Hydrokolloid plaster kan evt. kombineres med hormoncreme i fissuren efter lægeordination.

 • Vær opmærksom på, at​ hormoncreme virker stærkere under hydrokolloid plastret. 

Håndva​sk

En håndvask tager 15 sekunder, når den skal være effektiv.

Det anbefales at:

 • Vaske hænderne i lunkent til køligt vand

 • Gøre hænderne våde inden indgnidning med sæbe

 • Skylle hænderne grundigt

 • Duppe hænderne tørre​

Hånddesinfektion​

Det anbefales at:

 • Bruge alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler tilsat glycerol anbefales i stedet for håndvask, når hænderne ikke er synligt snavsede.

 • Hånddesinfektion er mere effektivt over for mikroorganismer.

 • Der anvendes s​å meget hånddesinfektionsmiddel, at hænderne er våde i 30 sekunder efter indgnidning.

 • Hånddesinfektion kan svie, især 1. gang, men hænderne tager ikke skade af det.

 • Undgå hånddesinfektionsmidler der indeholder klorhexidin, for at undgå risiko for at udvikle resistens og kontaktallergi. 

10 gode råd om hudpleje ved forebyggelse og behandling af håndeksem

 • Brug handsker ved vådt arbejde.

 • Handsker anvendes så lang tid som nødvendigt, men så kort tid som muligt.

 • Handsker skal være intakte, rene og tørre.

 • Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsker.

 • Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt.

 • Desinfektionsmidler kan anvendes i stedet for sæbevask, når hænderne ikke er synligt snavsede.

 • Bær ikke fingerringe på arbejdet.

 • Anvend en fugtighedscreme med højt fedtindhold og uden parfume.

 • Fugtighedscremen skal fordeles over hele hånden, inkl. fingre og håndrygge.

 • Pas godt på hænderne i fritiden, brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet og brug varme handsker udendørs om vinteren.

Mere information om håndeksem

Køb af produkter

Ved køb af handsker, duodermplader samt nogle fugtighedscremer eller fedtcremer kan det være en fordel at handle på nettet, da priserne der kan være væsentligt billigere end i butikker og på apoteket.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.09.17
Opdateret
19.05.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdheks