Søg
 

Efudix (5-fluorouracil)

Efudix er et stof, som kan bruges til behandling af kroniske solskader i huden (aktinske keratoser) og til visse former for hudkræft.

​Hvorfor får jeg Efudix

Lokalbehandling med Efudix kan nogen gange være et mere skånsomt og praktisk alternativ til kirurgisk behandling eller PDT.

Er der mange andre som får  Efudix

Det er et sjældent brugt præparat.

Hvor lang tid har man kendt Efudix

Stoffet har været kendt siden 1960.

Hvordan skal jeg bruge Efudix

  • Smør huden 2 gange om dagen, indtil sår viser sig, hvilket normalt sker inden for 3 uger. Påsmøring skal så vidt muligt gøres præcist og undgå at ramme omkringliggende normal hud.
  • Højst 10% af kroppen må behandles ad gangen.

I hvor lang tid skal jeg bruge Efudix

Behandlingen strækker sig typisk over nogle uger ad gangen, men skal ind imellem gentages.
 

Bivirkninger

Ved regelmæssig påføring af Efudix på et hudområde vil huden blive irriteret og rød, og til sidst udvikle et overfladisk sår, som minder om en
ætsning af huden. Det er en del af den ønskede virkning.
 

Er huden særligt følsom, kan denne proces forløbe hurtigere og kraftigere
end ellers og give kraftigere sårdannelse end ønsket.

Det samme kan ske, hvis man smører hyppigere eller i meget land tid.

Hvordan undgår jeg bivirkninger

  • Stop behandlingen, så hurtigt egentlig sårdannelse opstår og vent på, at huden heler op. Er der let ubehag og frygt for snarlig sårdannelse, så smør kun halvt så ofte som hidtil.
  • Brug helst beskyttelseshandske eller fingertut til påsmøringen, og vask hænderne grundigt bagefter.
  • Undgå solbadning mens du bruger Efudix
  • Hvis du tror du har fået bivirkninger, stop behandlingen og kontakt ambulatoriet på tlf. nr. 4732

Må jeg blive gravid mens jeg bruger Efudix

Nej, 5-Fluorouracil er en såkaldt antimetabolit og regnes for fosterskadelig.
Gravide bør derfor principielt set heller ikke assistere med påsmøring.
Risiko for fosterskader ved udsættelse for Efudix creme regnes
dog for yderst ringe.

Må jeg amme mit barn når jeg bruger Efudix

Nej, Du må ikke amme dit barn, når du bruger Efudix.

Må jeg blive far mens jeg bruger Efudix

Der findes ingen kendte eksempler på fosterskade efter lokal brug af
Efudix, men det må principielt frarådes.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg glemmer at bruge Efudix

Forsæt med næste påsmøring til planlagt tid uden ændringer.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.06.18
Opdateret
19.05.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdefu
 

 Visitkortvælger