Søg
 

Dapson

Dapson bruges til behandling af en række hudsygdomme og infektioner.

Hvad er Dapson

Dapson bruges til behandling af en række hudsygdomme og infektioner.
 

Hvorfor får jeg Dapson

Dapson gives bl.a. til nældefeber og en række andre sygdomme.
 

Er der mange andre som får Dapson

Det er et sjældent brugt præparat.
 

Bivirkninger

Bivirkninger ses oftest ved brug af højere doser af stoffet (mere end 200
mg dagligt).
 
Almindelige:
• let blodmangel
• maveonde
 
Sjældne:
• kvalme
• madlede
• lysoverfølsomhed
• egentlig blodmangel
• leverpåvirkning
 
Mulige, men meget sjældne:
• føleforstyrrelser
 
Du skal før behandlingen have kontrolleret blodprøver.
 
Hvordan viser bivirkningerne sig, hvis de ikke opdages i tide
• føleforstyrrelser
• svimmelhed
• træthed
 

Hvordan undgår jeg bivirkninger

Fortæl lægen hvis du er overfølsom overfor sulfa-præparater.
 
Fortæl lægen om al den medicin du tager. Dapson kan give bivirkninger
eller påvirke virkningen af anden medicin, hvis den tages med stofferne:
 
• aminobenzoate potassium (Potaba)
• aminobenzoesyre
• clofazimine
• didanosine
• probenecid
• pyrimethamine
• rifampin (Rimactan)
• trimethoprim (Sulfamethoxazol)
• vitaminer
 
Undgå solbadning mens du tager Dapson.
 

Hvad gør jeg hvis jeg tror jeg har fået bivirkninger

Stop behandlingen og kontakt Dermatologisk ambulatorium på telefon
4732 2600.
 

Graviditet og amning

Må jeg blive gravid eller amme mit barn mens jeg tager Dapson
Nej.
 
Må jeg gøre min partner gravid mens jeg tager Dapson
Nej.
 

Hvordan tager jeg Dapson

Typisk tages en pille to gange dagligt f.eks. morgen og middag, men hos
nogle kan dosis være højere.
Tag pillerne med et glas mælk hvis du ikke spiser.
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer at tage min Dapson

Fortsæt med næste dosis til planlagt tid uden ændringer.
 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg kommer til at tage for meget Dapson

Kontakt Dermatologisk ambulatorium på telefon 4732 2600.
 

I hvor lang tid skal jeg tage Dapson

Behandlingen strækker sig typisk over måneder, men kan for nogle
patienter være livslang.
 

Hvorfor skal jeg have taget blodprøver

Blodprøverne kan vise om der er tegn på bivirkninger, før disse bliver
alvorlige.
Hvis du glemmer at tage blod prøver, skal du tage dem snarest.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.06.20
Opdateret
18.06.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger