Søg
 

Ciclosporin (Sandimmun®)

Ciclosporin virker ved at justere immunforsvaret, som er overaktivt ved forskellige hudsygdomme. For eksempel psoriasis og atopisk eczem.

Hvad er ciclosporin​​

Stoffet blev oprindeligt udvundet fra en svamp, ligesom penicillin, men var for svagt til at bruge til bekæmpelse af infektioner. I dag fremstilles det syntetisk.

Behandling

Hvorfor får jeg ciclosporin?

Stoffet er virksomt ved en række hudsygdomme og anvendes derfor til 100– 200 patienter hvert år på dermatologisk afdeling. Desuden anvendes Ciclosporin til behandling af gigt- og nyresygdomme samt til behandling af organtransplanterede patienter.


Hvor lang tid har man kendt ciclosporin

Stoffet blev opdaget omkring 1970 og har været anvendt til behandling af hudsygdomme siden starten af 1980’erne.


Hvordan skal jeg tage ciclosporin

 • I den dosis lægen anviser

 • Tabletterne tages fordelt på 2 doser dagligt

 • Du begynder med en høj dosis, hvorefter lægen justerer dosis til det lavest effektive niveau.

 • Du må ikke selv justere dosis


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer at tage min ciclosporin

Du skal fortsætte med at tage dine kapsler som vanligt. Du skal altså ikke prøve at indhente det forsømte. 


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til at tage for meget ciclosporin

Kontakt Dermatologisk Ambulatorium på telefon 47 32 26 00.


I hvor lang tid skal jeg tage ciclosporin

Behandlingen strækker sig over måneder.

I nogle tilfælde kan længerevarende vedligeholdelsesbehandling blive aktuel. Det aftales i samråd med lægen.


Må jeg tage anden medicin sammen med ciclosporin

 • Der er mange former for medicin der indvirker på kroppens optagelse af Ciclosporin.

 • Du skal derfor altid oplyse lægen om, hvis du tager anden medicin, og du skal altid tale med en læge om det, inden du begynder at tage et nyt præparat.

 • Du må ikke få UVB-lys og PUVA behandling samtidig med, at du tager Ciclosporin.

Blodprøver

Hvorfor skal jeg have taget blodprøver?

Blodprøverne kan vise om der er tegn på bivirkninger før disse bliver alvorlige. Hvis du glemme at få taget blodprøver, bedes du gøre det så hurtigt som muligt.

Bivirknin​ger

Ikke udsædvanlige:

 • Påvirket nyrefunktion

 • Forhøjet blodtryk

 • Kvalme

 • Diarre

Sjældne:

 • Påvirket leverfunktion

 • Forhøjet kolesterol

 • Rysten

 • Hovedpine

 • Øget hårvækst

 • Fremkomst af vorter

Mulige, men meget sjældne:

 • Kræft i lymfekirtler

 • Kramper


Hvis bivirkninger ikke opdages i tide

Hold øje med disse symptomer, da det kan vise sig at være bivirkninger:

Sjældne:

 • Gulfarvning af huden

 • Træthed

 • Hudkløe

 • hovedpine

 • Nedsat koncentrationsevne

 • Svimmelhed

Mulige, men meget sjældne:

 • Hævelse af lymfekirtel

 • Ufrivillige bevægelser


Hvordan undgår jeg bivirkninge​r

 • Ved at tage medicinen ifølge lægens anvisninger

 • Bivirkningerne er som oftest dosisafhængige og forsvinder som regel ved dosisreduktion eller ophør.


Hvis jeg tror, at jeg har fået bivirkninger af ciclosporin

Stop behandlingen og kontakt Dermatologisk Ambulatorium.

Graviditet og amning

Graviditet frarådes generelt under ciclosporinbehandling. Ciclosporin kan dog anvendes til gravide, når dette af lægen skønnes nødvendigt.


M​å jeg amme mens jeg tager ​ciclosporin

Der vil være rester af ciclosporin i modermælken, og du må derfor ikke amme, mens du tager ciclosporin.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.09.17
Opdateret
23.08.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdcic