Søg
 

Azathioprin (Imurel®)

Azathioprin anvendes til behandling af visse hudsygdomme, som kan være meget aktive. Ved at hæmme immunsystemet kan sygdommen bremses.
Azathioprin kan for eksempel være Imurel®.

Hvordan virker Azathioprin

Behandlingen virk​er som regel først efter 2-3 måneders behandling. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 1/2 år, erstattes eller suppleres behandlingen med anden medicin.

Azathioprin helbreder ikke sygdommen, men kan bremse sygdommen. Ophør med Azat​hioprin efter indtrådt bedring medfører derfor øget risiko for opblussen af sygdommen.


Er der mange andre som får Azathioprin

Det er et almindeligt brugt middel.


Hvor lang tid har man kendt Azathioprin

Stoffet er udviklet i 1980’erne.

Hvordan skal jeg ta​ge Azathioprin

 • Azathioprin gives som tabletter, der indtages hele i forbindelse med måltid.

 • Den dosis, som lægen har ordineret, skal nøje følges.

 • Det kan være nødvendigt at ændre dosis, enten fordi virkning ikke er opnået eller på grund af bivirkninger.

 • Ændringer skal ordineres af lægen, fordi det er farligt selv at ændre på antallet af tabletter.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til at tage for meget Azathioprin

Kontakt Dermatologisk Afdeling på​ telefon 47 32 26 00.​​


I hvor lang tid skal jeg tage Azathioprin

 • Azathioprin skal tages i mindst tre måneder, før man kan afgøre, hvor godt den virker på den enkelte patient.

 • Behandlingen kan vare i op til to år eller længere.


Må jeg tage anden medicin sammen med Azathioprin

Du bør altid rådføre dig med din læge, hvis du anvender andre lægemidler sammen med Azathioprin.

Hvis man er i behandling med Allopurinol, et lægemiddel der benyttes ved urinsyregigt, er det nødvendigt at nedsætte Azathioprindosis.

Hvorfor skal jeg ha​​ve taget blodprøver​

 • Blodprøverne kan vise, om der er tegn på bivirkninger, før disse bliver alvorlige.

 • Det er vigtigt at der tages blodprøver ca. hver anden uge den første måned, derefter hver 6.- 8. uge.

 • Hvis du glemmer at få taget en blodprøve, skal den tages snarest.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen uden bivirkninger. Hvis du oplever bivirkninger, svinder de ofte, selv om behandlingen fortsættes. 

I nogle tilfælde vil lægen ordinere en pause, og senere genoptage behandlingen i lavere dosering.

 • Kvalme og opkastninger forekommer, især i begyndelsen af behandlingen.

 • Svien i munden og diare forekommer.

 • Hvis der opstår feber eller andre tegn på infektion, kontaktes læge.

 • Hvis du får punktformede røde pletter i huden (blødninger) kontaktes ligeledes læge. Pletterne ses hyppigst på ankler og fodrygge.

 • Øget hårtab kan ses, dog aldrig egentlig hårtab som ved kemoterapi.


Hvordan undgår jeg bivirkninger

 • Regelmæssig kontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger.

 • Kontrollerne gennemføres hyppigere de første måneder og derefter hver 4.-8. uge under behandlingen.

 • Ved blodprøver kontrolleres funktionen af lever og knoglemarv.


Hvis jeg tror, at jeg har fået bivirkninger af Azathioprin

Stop behandlingen og kontakt Dermatologisk Ambulatorium.


Azathioprin og alkohol​​

Der er ingen særlige forholdsregler.​

Graviditet

Må jeg blive gravid eller amme, mens jeg tager Azathioprin

Azathioprin bør af sikkerhedshensyn ikke anvendes under graviditet og i amningsperioden. Effektiv svangerskabsforebyggelse bør derfor anvendes under behandlingen.

En del patienter har dog gennemført helt normale graviditeter under Azathioprinbehandling, og børnene er født uden misdannelser.


Må min partner blive gravid, mens jeg tager Azathioprin

Det anbefales at holde pause med Azathioprin indtil graviditet er opnået.​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.09.17
Opdateret
23.08.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdaza