Søg
 

Forskning

Forskningscenter for Avanceret Billeddannelse (Research Center for Advanced Imaging) er en forskningsenhed placeret i Billeddiagnostisk Afdeling, SUH, Roskilde og Køge.

​​

Forskningsenheden består af professor, overlæge, dr. med. Carsten Thomsen, forskningsingeniør Anders Ohlhues Baandrup samt ph.d.-studerende, afdelingslæge Michael Brun Andersen.

Forskningsenhedens hovedforskningsområder er hovedsageligt udvikling og innovation med hovedformålet at bedre billedkvalitet til gavn for diagnostikken og dermed patienterne. Det er især inden for MR og CT, men andre modaliteter indgår også. Enheden har trods sin unge alder allerede flere opfindelser og patentansøgning er i gang og understøtter i høj grad, og samarbejder med en lang række kliniske afdelinger i deres projekter, som kræver billeddiagnostik.

Forskningsenhedens medlemmer kan/har erfaring med randomiserede kliniske studier samt retrospektive opgørelser. Hovedvægten er dog lagt på at finde kreative løsninger på kliniske problemstillinger i relation til billeddannelse.

Alle de teknologiske og praktiske udviklingsprodukter, der udføres vil blive anvendt på patienter i alle tilfælde, det måtte være relevant og give mening. Enheden opererer ikke med bestemte patientkategorier, snarere med de undersøgelser, der skal udføres i en bestemt modalitet. Forskningsenheden samarbejder med offentlige og private, regionale, tværregionale og internationale institutioner, herunder hospitaler, universiteter, private virksomheder og industri.

Et af enhedens hovedformål er, at understøtte at andre - læger, radiografer, andre klinikere - kan få hjælp og vejledning til opstart af projekt, eller tilbydes muighed for at deltage i et projekt. Alle vores introlæger skriver mindre artikler, laver posters og/eller holder foredrag med hjælp fra bl.a. Forskningsenheden.

Igangværende klinisk forskning:

Alzheimers projekt
Samarbejdspartner:
DTU Fotonik, UC Berkeley (USA), Københavns Universitet og Rigshospitalet

Deep Brain Stimulation (DBS) og Parkisons sygdom
Samarbejdspartner:
Sjællands Universitetshospital, Rigshospitalet og The Mayo Clinic (USA)

Effekten af passiv træning med muskelstimulation efter apopleksi på hjernens plasticitet og recovery
Samarbejdspartner:
Sjællands Universitetshospital

Autisme og relationen til psykopatologi, funktionsniveau og hjernestruktur
Samarbejdspartner:
Psykiatri enheden Region Sjælland

Halskrave projekt, bedre billeder inden for hoved-halskræft
Samarbejdspartner:
Sjællands Universitetshospital

Skader på Blod Hjerne Barrieren efter apopleksi
Samarbejdspartner:
Sjællands Universitetshospital og Rigshospitalet

Doppler ultralyds synkronisering af MR-skanning af fosterhjerter
Samarbejdspartner:
Sjællands Universitetshospital og Rigshospitalet

Palliativ radioterapi til dominante symptomatiske læsioner hos patienter med hormon refraktær prostatacancer
Samarbejdspartner:
Næstved Sygehus, Region Slesvig-Holsten (Tyskland)

Lunge perfusion og immunterapi
Samarbejdspartner:
Sjællands Universitetshospital og Århus Universitetshospital.

 

Billeddiagnostisk Afdeling har i 2017 produceret følgende artikler og posters:

Artikler (publiceret)
Sandrose, S. W., Karstrup, S., Gerke, O., Rafaelsen, S. Contrast Enhanced Ultrasound in CT-undetermined Focal Liver Lesions. Ultrasound International Open 2016; 2: E129-E135.

Poster
Marklund, M., Baandrup, A. O., Kjaer, T. W., Frandsen, P.-H.M., Thomsen, C. E. An MRI Based 3D Model of the Human Luminal Ear Canal. Eur. Soc. Radiology. 10.1594/ecr2017/C-0638.

Gul, Z., Marklund, M., Sandstrøm, H. Fatal Bowel Ischemia after treatment with adjuvant Capecitabin in a Colorectal Cancer Patient.

Videnskabelige præsentationer
M. Marklund MD PhD, A. O. Baandrup Research Engineer BSc, T. Wienecke MD PhD, M. Palne Sr. Radiographer, C. Thomsen Prof. Dr. Med. Measuring head movement in 3D during CT perfusion analysis - a pilot study using a CT Motion Monitoring System (CTMMS). Radiology Society North America (Annual Congress 2016). Scientific paper presentation.

Klarskov, P., Marklund, M. Neurovascular conflict at facial nerve root entry Zone. Euro Rad, DOI 10.1594, Case 14431, 2017.

Oprettet
21.12.18
Opdateret
23.12.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rrf