Søg
 

Simulationsenheden

Siden 2016 har vi arbejdet med træning af sundhedsprofessionelle. Som instruktøruddannede har vi alle kompetencer i simulationsbaseret undervisning og debriefing.

Babybillede3.png
​​​​​​​​
Adresse<br />
Adresse
Simulationsenheden
Sjællands Universitetshospital,
Roskilde
Anæstesiologisk Afdeling
Vestermarksvej 16
4000 Roskilde

​Tværfaglig samarbejde​

Hvem er vi?

Vi er en tværfaglig gruppe medarbejdere, læger, jordemødre, sygeplejersker og sekretær, der arbejder med træning af sundhedsprofessionelle.

Vi er alle instruktøruddannede. Det betyder, at vi har kompetencer i simulationsbaseret undervisning og debriefing.

Vi arbejder med læring ud fra en voksenpædagogisk tilgang, hvor vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor det er trygt at reflektere og stille spørgsmål.


Simulatio​nstr​​æning

Simulationstræning, også kaldes Full scale simulation, er en læringsmetode der opstod i 1970'erne i luftfarten, hvor man efter analyse af flykatastrofer afdækkede problemer indenfor menneskelige faktorer som ledelse, kommunikation og samarbejde.

Simulationsenheden gennemfører simulationstræning af sundhedsfagligt personale i hele regionen. Simulationsenheden tilvejebringer viden og forskning indenfor interprofessionelt teamsamarbejde på sygehusene.

Træningen foregår på de enkelte sygehuse.

Ved at tage udgangspunkt i den kliniske hverdag og utilsigtede hændelser vil vi gennem simulationstræning styrke sundhedsprofessionelles samarbejds-, ledelses- og kommunikationskompetencer.

Simulationsenheden skal sikre optimal gevinst af simulationstræning ved at indtænke transfer, barrierer, osv.

Simulationsenheden arbejder på at fremme et positivt læringsmiljø, hvor de forhold, dom er vigtige for motivation og læring, kommer i fokus, nemlig;

  • At kursisterne føler sig trygge i undervisningen
  • At undervisningen har anvendelighed for kursisternes daglige arbejdsliv
  • At undervisningen udfordrer dem og skaber nysgerrighed.

Debriefing

For hver simulationstræning er der efterfølgende debriefing.

Det er i debriefingen størstedelen af læringen foregår, bl.a. refleksion. Debriefing indeholder dels en faglig del, dels en betydende emotionel del.

Debriefingens struktur består typisk af tre faser:

  • Beskrivelsesfasen
  • Analysefasen
  • Anvendelsesfasen.

En succesrig debriefing er en debriefing, som hjælper deltageren til at flytte sig fra sit nuværende færdighedsniveau i retning af det mulige færdighedsniveau og dermed øge sin kliniske kompetence.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.06.16
Opdateret
12.12.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rase