Søg
 

Psykiatri

Behandling i Psykiatrien Region Sjælland varetages af seks afdelinger. Under disse er der et antal sengeafsnit og ambulante enheder - bl.a. i Ringsted.

 

 
 

Distriktspsykiatr​ien Ringsted

Behandling af borgere over 18 år med langvarige eller kroniske psykiske lidelser. 


Læs mere om Psykiatrien Region Sjællland

 

Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rinpsy