Søg
 

Om Ringsted Sygehus

Læs mere om Ringsted Sygehus.Behandling af kirurgiske brystlidelser og brystkræft er sammen med mammografiscreening de primære funktioner på Ringsted Sygehus.

​Ringsted Sygehus varetager hele regionens kirurgiske behandling af kirurgiske brystsygdomme, herunder især brystkræft, og regionens center for mammografi-screening er placeret på Ringsted Sygehus.

Til at understøtte disse funktioner er følgende specialer på sygehuset i dag:

  • Klinisk biokemi (kun blodprøvetagning)

  • Anæstesiologi

  • Billeddiagnostik

  • Klinisk patologi

Fremtidens sygehus
I 2015 blev der gennemført organisatorisk sammenlægning af Mammakirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus og Plastikkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Den nye afdeling hører derfor nu under sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital.

Funktionerne på Ringsted Sygehus – mammakirurgi, mammografi-screening og tilhørende kliniske støttefunktioner – vil fortsætte på sygehuset, indtil universitetshospitalet i Køge står færdigt, og det er muligt at flytte funktionerne hertil.

Regionen vil i samarbejde med Ringsted Kommune undersøge mulighederne for at etablere et sundhedscenter på det nuværende Ringsted Sygehus.​ 

Sygehusledelsen

Kontaktoplysninger til Sygehusledelsen

Administrationen

Kontaktoplysninger til Administrationen

Oprettet
06.01.17
Opdateret
09.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ringsted Sygehus
Bøllingsvej 30
4100 Ringsted
Tlf. 54 67 20 00

Find os på