Søg
 

De forskellige former for psykose

Psykose er en psykisk tilstand, hvor opfattelsen af virkeligheden ændres. Der findes forskellige former for psykose.

​Man vurderer, at der er tale om psykose, når der viser sig en række typiske psykotiske symptomer, fx at man føler sig forfulgt, bliver fuldstændig opslugt af ét bestemt emne, har hallucinationer eller taler usammenhængende.
Se de tidlige tegn på psykose her

Der kan være forskellige årsager til at man udvikler en psykose.
Psykose kan skyldes en fysisk sygdom i hjernen, fx et kranietraume, en tumor, demens eller lignende. Dette kaldes organisk psykose.
Psykose, som ikke skyldes en fysisk sygdom i hjernen, kalder man for ikke-organisk psykose.
Herunder kan du læse mere om forskellige typer af ikke-organisk psykose:

Akut korterevarende psykose

Varer få uger og er ofte udløst af et traume eller en belastende begivenhed. Det kan for eksempel være pludseligt tab af en nær pårørende, en uventet operation, en livstruende begivenhed eller en voldsom konflikt.

Paranoide psykoser

De paranoide psykoser er karakteriseret ved en langsom udvikling. Det typiske symptom er forestillingen om at være forfulgt eller på anden måde føle sig generet af personer eller store organisationer.

Skizofreni

     

Psykose kan være symptom på begyndende skizofreni. Ved skizofreni ses en række forskellige symptomer, hvoraf psykotiske symptomer med hallucinationer og vrangforestillinger er de mest fremtrædende. Mennesker, der får diagnosen, kan have forskellige symptomer og i forskellig grad være påvirket af dem. Derfor siger selve diagnosen ikke noget om, hvordan sygdomsforløbet vil blive.

Psykose udløst af stoffer

Et forbrug af hash eller andre stoffer kan øge risikoen for at udvikle en psykose. I Danmark er der hvert år cirka 100 personer, der får en psykose i forbindelse med indtag af hash. Omtrent halvdelen af dem udvikler senere skizofreni. Det kan diskuteres, om hash i sig selv kan udløse en psykose. En psykose udløses typisk af flere faktorer, hvor hash kan være en af dem. Nogle gange kan brug af stoffer også være en form for selvmedicinering. Uheldigvis forværrer dette de psykostiske symptomer, og det kan være svært at stille en diagnose.

Bipolar lidelse: mani og depression

En manisk tilstand er karakteriseret ved forøget trang til at foretage sig noget hele tiden, overdreven selvfølelse stigende til storhedsvanvid og mindre behov for at sove. Ved svære depressioner kan man få psykotiske symptomer i form af hallucinationer og vrangforestillinger.    

Man kan indimellem støde på diagnosen 'uspecificeret psykose'. Det er en diagnose, der bruges, enten indtil det kan afgøres, hvilken form for ikke-organisk psykose, det drejer sig om, eller hvis psykose-symptomerne ikke passer ind i de ovennævnte kategorier.

Hvis du er i tvivl om symptomer eller har konkrete spørgsmål, som ikke bliver besvaret her, er du meget velkommen til at kontakte os via TOP Hotline, sms, Facebook eller mail.

Se de forskellige kontaktmuligheder her

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.17
Opdateret
20.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
TOP​
Smedegade 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 79 00

​​Åbningstider

Alle hverdage: 8.30-15.30
 
​​ 
 
​​ 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk