Søg
 

De forskellige former for psykose

Psykose er en fællesbetegnelse for en række psykiske tilstande, som kan have forskellige årsager.
Nedenfor kan du læse om de forskellige former for psykose:

Akut korterevarende psykose

Varer få uger og er ofte udløst af et traume eller en belastende begivenhed. Det kan for eksempel være pludseligt tab af en nær pårørende, en uventet operation, en livstruende begivenhed eller en voldsom konflikt.

Paranoide psykoser

De paranoide psykoser er karakteriseret ved en langsom udvikling. Det typiske symptom er forestillingen om at være forfulgt eller på anden måde føle sig generet af personer eller store organisationer.

Skizofreni

     

Psykose kan være symptom på begyndende skizofreni. Ved skizofreni ses en række forskellige symptomer, hvoraf psykotiske symptomer med hallucinationer og vrangforestillinger er de mest fremtrædende. Mennesker, der får diagnosen, kan have forskellige symptomer og i forskellig grad være påvirket af dem. Derfor siger selve diagnosen ikke noget om, hvordan sygdomsforløbet vil blive.

Psykose udløst af stoffer

Et forbrug af hash eller andre stoffer kan øge risikoen for at udvikle en psykose. I Danmark er der hvert år cirka 100 personer, der får en psykose i forbindelse med indtag af hash. Omtrent halvdelen af dem udvikler senere skizofreni. Det kan diskuteres, om hash i sig selv kan udløse en psykose. En psykose udløses typisk af flere faktorer, hvor hash kan være en af dem. Andre årsager kan være psykisk belastning som for eksempel stress i forbindelse med psykisk sårbarhed.

Bipolar lidelse: mani og depression

En manisk tilstand er karakteriseret ved forøget trang til at foretage sig noget hele tiden, overdreven selvfølelse stigende til storhedsvanvid og mindre behov for at sove. Ved svære depressioner kan man få psykotiske symptomer i form af hallucinationer og vrangforestillinger.    

Organiske psykoser

     

Organiske psykoser
I sjældne tilfælde kan en række fysiske sygdomme være årsag til psykose. De hyppigste årsager til psykose er epilepsi, hovedtraumer, hjernetumor, HIV-infektion, hjernebetændelse, forstyrrelser i hormonkirtlerne, vitaminmangel, for lavt sukkerindhold og dehydrering.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.12.17
Opdateret
14.05.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
TOP​
Smedegade 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 79 00

​​Åbningstider

Alle hverdage: 8.30-15.30
 
​​ 
 
​​