Søg
 

Tag på Recovery Højskole

På Recovery Højskolen har du en unik mulighed for fem dages fordybelse og mulighed for at arbejde med at komme dig efter psykisk sygdom.

”Jeg tager her fra som et nyt menneske. Det har været kanon
at have muligheden for det her ophold. I alle de år, jeg har været syg,
er det her det, jeg har fået allermest ud af.
Jeg har fået ny viden og nyt mod. Det er guld værd!”
Citat: tidl. Højskoledeltager

 

Hvad er Recovery Højskolen?
 

Recovery Højskolen i Region Sjælland er et brobyggende tilbud mellem Region Sjælland og kommuner i regionen. Tilbuddet støtter borgere med psykisk sygdom i at komme sig og finde vej til en meningsfuld hverdag. Opholdet er tilrettelagt i samarbejde med livsstilshøjskolen Ubberup.

Ophold i 2021

Vi planlægger ophold i 2021, hvis vi opnår 30 tilmeldte:
- Den 30. august - 3. september

Du kan se videoer herunder:

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=0140ca1f0aa2831df4b0b7cfe3e6ab07&source=embed&photo%5fid=53300278">

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=8058f6993a70377a207ad201f311ddb4&source=embed&photo%5fid=27604970">

Det får du på Recovery Højskolen:  

  • Fem dage på livsstilshøjskole
  • Tid til fordybelse
  • Mulighed for at arbejde med din egen historie
  • Fællesskab/netværk
  • God, sund mad – kreativitet – bevægelse
  • Rum til at orientere dig i dit eget liv
  • Viden om personlig recovery og evne til at mestre eget liv
  • Samt alt det indimellem: hygge, sjov, socialt samvær og det at være en del af et fællesskab. 
 

Hvem kan deltage?

Alle over 18 år, der har erfaring med psykisk sygdom, og som har behov for ny inspiration.

 

Hvad kræver det at deltage

For at deltage på højskoleopholdet, skal du kunne tage aktiv del i et højskoleforløb, hvor der er mulighed for selv at vælge til og fra, når du fx har brug for et pusterum. Der er generelt lagt mange pauser ind i programmet. Der vil være mellem 30-45 kursister på højskoleopholdet.

Højskolens almindelige opholdsregler er gældende. Se fanen om Ubberup Højskole.

 

Hvem underviser?

På Recovery Højskolen møder deltagerne undervisere og oplægsholdere, der selv har erfaring med psykisk sygdom og med recovery, dvs. at komme sig. Desuden er der rig mulighed for, at kursisterne kan udveksle og give hinanden gode råd omkring det at leve et godt liv med psykiske udfordringer.
Det har en helt særlig gennemslagskraft, når en person med erfaringer med svær psykisk sygdom viser en vej videre ved at dele op- og nedture og deres metoder til at opnå et meningsfuldt liv. Det viser både forskning og PsykInfos erfaringer med Recovery Højskolen.
Du vil også møde personale fra højskolen samt PsykInfo – Enhed for Information, Brugerinddragelse og Recovery.  

Sådan tilmelder du dig

Er du bosiddende i Region Sjælland og tænker, at Recovery Højskolen er noget for dig, kan du kontakte din sagsbehandler i din kommune og høre om du har mulighed for at komme på et ophold. Tilmeldingen er bindende. 

Om Ubberup Højskole

Opholdet finder sted på Ubberup Højskole i Kalundborg.
Du vil desuden have mulighed for at benytte dig af højskolens faciliteter, som bl.a. tæller træningshal, udendørsarealer og kreativt værksted.    
Læs mere om Ubberup Højskole

 

Hvordan kan et ophold finansieres?

Nedenstående love/paragraffer er anbefalet af kommuner, der allerede har sendt borgere på Recovery Højskole.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§167- tilbud om mentorstøtte
§91 - vejledende og opkvalificerende forløb

Lov om social service
§85 - støtte i eget hjem
§107 - midlertidigt botilbud
§108 - langvarigt ophold i eget hjem i en kontrolleret sammenhæng

Lov om specialundervisning til voksne
En lille særlov, ingen paragraf

Socialpsykiatri, jobcenter, myndighed og regional psykiatri kan med fordel samarbejde om at sende borgere afsted.

Mere information

PsykInfo kommer meget gerne ud til kommunen, fx på personalemøder og fortæller om tilbuddet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om Recovery Højskolen, er du velkommen til at kontakte højskoleteamet på tlf.: 70 25 02 60.

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.08.17
Opdateret
09.04.21
Link til denne side:
Andre sider under Recovery: kurser og tilbud
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

​Til borgere:


Find mere information her:
Download pjece (borgere)

​Til fagpersoner:

 recovery højskole_300dpi_210px.jpg

 

Find mere information her:

Download pjece (fagfolk)