Søg
 

Recovery Højskole

På Recovery Højskolen får du mulighed for at træde ind i et fællesskab med fokus på, hvordan man kommer sig over psykisk lidelse. At komme sig kaldes også recovery.

​​Hvad er Recovery Højskolen?​​

​Recovery Højskolen er et tilbud, som har fokus på at skabe rammerne for nye, positive erfaringer med værdighed, samhørighed, håb og ligeværd. Erfaringer som disse er afgørende for, at man kommer sig over perioder med psykisk lidelse og mistrivsel*.
For at muliggøre disse erfaringer er programmet på Recovery Højskolen sammensat af workshops, kreative og fysiske aktiviteter, samt oplæg fra mennesker med levet erfaring med at være i recovery. 
Recovery Højskolen er derfor ikke et behandlingstilbud, men et fem-dages ophold med det formål at inspirere kursisterne til selv at arbejde videre med deres egne, personlige recoveryprocesser.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=608eebea845dee9f660b5df57987f333&source=embed&photo%5fid=75856724">

Hvad indebærer et ophold på Recovery Højskolen? 

  • Fem dage på livsstilshøjskole
  • Inspiration og tid til fordybelse
  • Mulighed for at arbejde med din egen livsfortælling
  • Fællesskab og måske nye bekendtskaber og netværk
  • God, sund mad – kreativitet – bevægelse
  • Rum til at orientere dig i dit eget liv
  • Viden om at komme sig, mestring af hverdagen, motivation og det "at være menneske i krise" 
  • Hygge, sjov, socialt samvær og alt det andet, der spontant opstår, når mennesker har det godt sammen.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=4b670a7dbf4f75129e85116871200de9&source=embed&photo%5fid=75838002">​ 
Hør Sara fortælle om, hvordan det var for hende at være på Recovery Højskolen​ 

 

Hvem kan deltage?

Alle borgere i Region Sjælland over 18 år, som har erfaring med, at psykisk lidelse eller psykiske vanskeligheder er en barriere i hverdagen, og som har brug for og mod på ny inspiration.

 

Hvad kræver det at deltage?

For at deltage på højskoleopholdet, skal du kunne tage aktiv del i et fem-dages højskoleforløb, hvor der er mulighed for selv at vælge til og fra, når du fx har brug for et pusterum. Du skal også selv kunne administrere evt. medicin, da der ikke er sundhedspersonale blandt undervisere og medarbejdere på Recovery Højskolen. Ubberup Højskoles almindelige opholdsregler skal også overholdes. Dem kan du finde et link til længere nede på siden under fanen: Om Ubberup Højskole 

 

Hvem underviser?

På Recovery Højskolen møder du undervisere og oplægsholdere, der selv har erfaring med at komme sig over psykisk lidelse – altså med levede erfaringer med at være i recovery. Du vil blive en del af en mindre gruppe kursister, hvor tutorer leder samtaler, læringsrum og erfaringsdeling i gruppen. Alle tutorer har egne erfaringer med at være i recovery. Du vil også møde medarbejdere fra Ubberup Højskole og fra PsykInfo. 
Det meste af tiden foregår sammen med de andre kursister og tutorerne, fordi vi ved – fra både forskning og erfaringer fra Recovery Højskolen – at det har en helt særlig gennemslagskraft, når inspiration til nye måder at mestre hverdagen og livet kommer fra mennesker, der selv har gennemgået lignende forløb.​

Tilmelding til Recovery Højskolen

Recovery Højskolen er et brobyggende tilbud mellem Psykiatrien og Kommunerne i Region Sjælland, og det er kommunen, der bestemmer, om du som borger kan blive bevilget et ophold.  

Tal derfor med din sagsbehandler, mentor eller kontaktperson i din kommune for at høre om mulighederne for, at du kan komme afsted.  

Hvis du er kommunal sagsbehandler, kan du kontakte PsykInfo for informationer om tilmelding på tlf.: 70 25 02 60. 

Om Ubberup Højskole

Opholdet finder sted på Ubberup Højskole ved Kalundborg. Der serveres sund mad fra højskolens køkken seks gange dagligt, vi mødes til morgensamlinger og sang fra højskolesangbogen og bruger højskolens arealer og lokaler til at skabe rammerne for nye, gode erfaringer. På højskolen findes også faciliteter til træning, boldspil, udendørsaktiviteter og diverse muligheder for kreative aktiviteter. Du har mulighed for at benytte disse faciliteter under opholdet – også uden for de programlagte aktiviteter. ​

Du kan læse mere om Ubberup Højskole samt de gældende opholdsregler på højskolens egen hjemmeside​

Mere information

Hvis du som sagsbehandler, kontaktperson og/eller tilmeldingsansvarlig i kommunen ønsker mere information om Recovery Højskolen og om tilmeldingsproceduren, kan materiale rekvireres hos PsykInfo. 


Vi bidrager også gerne med sparring om tilmelding, opfølgning og evt. tvivl om din rolle som kommunal medarbejder, når borgere tilmeldes Recovery Højskolen. 

Du kan kontakte højskoleteamet på tlf. 70 25 02 60 eller sende en e-mail til psykinfo@regionsjaelland.dk.

* Se fx. Leamy et al (2011): Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis: The British Journal of Psychiatry 199, 445-452.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.08.17
Opdateret
03.02.23
Link til denne side:
Andre sider under Recovery: kurser og tilbud
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

Pjece om højskolen:


Find mere information her:
Download pjece (til borgere)​

​Vil du vide mere om
Recovery?

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk