Søg
 

Tag på Recovery Højskole

På Recovery Højskolen har du en unik mulighed for fem dages fordybelse og mulighed for at arbejde med at komme dig efter psykisk sygdom.

​​Hvad er Recovery Højskolen?​​

​Recovery Højskolen i Region Sjælland er et brobyggende tilbud mellem Region Sjælland og kommuner i regionen. Tilbuddet støtter borgere med psykisk sygdom i at komme sig og finde vej til en meningsfuld hverdag. Opholdet er tilrettelagt i samarbejde med livsstilshøjskolen Ubberup.


<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=608eebea845dee9f660b5df57987f333&source=embed&photo%5fid=75856724">

Det får du på Recovery Højskolen 

  • Fem dage på livsstilshøjskole
  • Tid til fordybelse
  • Mulighed for at arbejde med din egen historie
  • Fællesskab/netværk
  • God, sund mad – kreativitet – bevægelse
  • Rum til at orientere dig i dit eget liv
  • Viden om personlig recovery og evne til at mestre eget liv
  • Samt alt det indimellem: hygge, sjov, socialt samvær og det at være en del af et fællesskab. ​

Ophold i 2022 

Næste højskoleophold afholdes den 22.-26. august 2022. 
Hvis du gerne vil med på opholdet, skal du henvende dig til din kommune for at forhøre dig om mulighederne. Det er din kommune, der skal betale opholdet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=4b670a7dbf4f75129e85116871200de9&source=embed&photo%5fid=75838002">​ 
Hør Sara fortælle om, hvordan det var for hende at være på Recovery Højskolen​ 

 

Hvem kan deltage?

Alle over 18 år, der har erfaring med psykisk sygdom, og som har behov for ny inspiration.

 

Hvad kræver det at deltage?

For at deltage på højskoleopholdet, skal du kunne tage aktiv del i et højskoleforløb, hvor der er mulighed for selv at vælge til og fra, når du fx har brug for et pusterum. Der er generelt lagt mange pauser ind i programmet. Der vil være mellem 30-45 kursister på højskoleopholdet.

Højskolens almindelige opholdsregler er gældende. Se fanen om Ubberup Højskole.

 

Hvem underviser?

På Recovery Højskolen møder deltagerne undervisere og oplægsholdere, der selv har erfaring med psykisk sygdom og med recovery, dvs. at komme sig. Desuden er der rig mulighed for, at kursisterne kan udveksle og give hinanden gode råd omkring det at leve et godt liv med psykiske udfordringer.
Det har en helt særlig gennemslagskraft, når en person med erfaringer med svær psykisk sygdom viser en vej videre ved at dele op- og nedture og deres metoder til at opnå et meningsfuldt liv. Det viser både forskning og PsykInfos erfaringer med Recovery Højskolen.
Du vil også møde personale fra højskolen samt PsykInfo – Enhed for Information, Brugerinddragelse og Recovery.  

Sådan tilmelder du dig

Er du bosiddende i Region Sjælland og tænker, at Recovery Højskolen er noget for dig, kan du kontakte din sagsbehandler i din kommune og høre om du har mulighed for at komme på et ophold. Tilmeldingen er bindende. 

Om Ubberup Højskole

Opholdet finder sted på Ubberup Højskole i Kalundborg.
Du vil desuden have mulighed for at benytte dig af højskolens faciliteter, som bl.a. tæller træningshal, udendørsarealer og kreativt værksted.    
Læs mere om Ubberup Højskole

 

Hvordan kan et ophold finansieres?

Nedenstående love/paragraffer er anbefalet af kommuner, der allerede har sendt borgere på Recovery Højskole.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§167- tilbud om mentorstøtte
§91 - vejledende og opkvalificerende forløb

Lov om social service
§85 - støtte i eget hjem
§107 - midlertidigt botilbud
§108 - langvarigt ophold i eget hjem i en kontrolleret sammenhæng

Lov om specialundervisning til voksne
En lille særlov, ingen paragraf

Socialpsykiatri, jobcenter, myndighed og regional psykiatri kan med fordel samarbejde om at sende borgere afsted.

Mere information

PsykInfo kommer meget gerne ud til kommunen, fx på personalemøder og fortæller om tilbuddet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om Recovery Højskolen, er du velkommen til at kontakte højskoleteamet på tlf.: 70 25 02 60.


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.08.17
Opdateret
14.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Recovery: kurser og tilbud
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

​Til borgere:


Find mere information her:
Download pjece (til borgere)​

​Til fagpersoner:

 recovery højskole_300dpi_210px.jpg

 

Find mere information her:
Download pjece (til fagfolk)​

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk