Søg
 

Recovery Grupper

Recovery Gruppe er et gruppetilbud faciliteret af peermedarbejdere. Recovery Gruppe handler om de forskellige elementer, der kan være del af en recovery proces f.eks. netværk, stigmatisering og en velfungerende hverdag.

Hvad kan du få ud af at deltage i Recovery Gruppe?

Recovery Gruppe er et gruppetilbud faciliteret af peermedarbejdere, som tilbydes i nogle distriktspsykiatrier og psykiatriske klinikker.
Recovery Gruppe er et gruppetilbud der omhandler forskellige elementer, der kan være del af en recovery proces. Disse elementer er:

- Viden om recovery
- Netværk
- Kriseplan
- Dine drømme
- Håndtering af udfordringer i hverdagen
- Stigmatisering (når andre stigmatiserer)
- Selvstigmatisering (når man stigmatiserer sig selv)
- Hvad man vil fortælle andre om sit sygdomsforløb

I Recovery Gruppe kan du få sparring på, hvad andre patienter gør og hvad tidligere patienter har gjort i deres proces mod at komme sig fra psykisk sygdom. Tidligere deltager i Recovery Gruppe beskriver, at de i gruppeforløbet har fået mere håb, inspiration og et billede på, at det kan lade sig gøre at komme sig fra psykisk sygdom.
Ønsker du at være med i Recovery Gruppe? Tal med din behandler, så hun kan melde dig til.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.19
Opdateret
04.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Peers hjælper dig videre
 

 Visitkortvælger

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60
 

 Kontaktpersoner

 
​Projektleder Karina Stjernegaard tlf. 93 56 61 93
 
Konsulent Christina Lauridsen
tlf. 24 76 33 01
 
Konsulent Lene Notkin
tlf. 23 27 15 80