Søg
 

Individuelle peersamtaler

Der tilbydes individuelle peersamtaler under indlæggelse på voksenpsykiatriske sengeafsnit, samt hos nogle distriktspsykiatrier og psykiatriske klinikker.

Hvad kan du få ud af en invidividuel samtale?
En individuel peersamtale er en fortrolig samtale med en peermedarbejder. Det betyder, at det der bliver sagt under samtalen forbliver mellem patienten og peermedarbejderen – med mindre patienten giver udtryk for noget, hvor han/hun kan være til skade for sig selv eller andre, eller der er tale om kriminelle forhold. Det eneste der skrives i patientens journal efter en peersamtale er et tema for samtalen, som patienten vælger.
Den individuelle peersamtale er på patientens præmisser. Det betyder, at det er patienten, der vælger, hvad samtalen skal handle om.
En samtale med en peermedarbejder kan øge oplevelse af håb, støtte patienten til at give udtryk for egne behov og ønsker ifm. behandlingen og give indblik i et andet menneskes recovery proces, som patienten kan spejle sig i.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.08.15
Opdateret
08.07.21
Link til denne side:
Andre sider under Peers hjælper dig videre
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk