Søg
 

Om PsykInfo

PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery tilbyder rådgivning og står for arrangementer samt projekter inden for brugerstyring og recovery.

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning og arrangementer for at gøre viden om recovery og psykisk sygdom lettilgængelig for alle borgere i Region Sjælland. 

PsykInfos kerneopgave er at styrke recoveryorientering, brugerinddragelse og afstigmatisering både indenfor og udenfor Psykiatrien for at øge livskvaliteten for borgere med psykisk sygdom.

Formålet med at gøre viden om recovery og psykisk sygdom lettilgængelig er at skabe større åbenhed og færre fordomme - og dermed understøtte den enkeltes håb om at komme sig. 
Systematisk vidensformidling skal mindske barriererne for at søge hjælp samt styrke tidlig opsporing og forebyggelse. Det er også PsykInfos opgave at udvikle projekter og drive tilbud, der styrker den enkeltes recoveryproces og understøtter brugerinddragelse indenfor psykiatrien og udenfor gerne i et brobyggende samarbejde på tværs af sektorer.

PsykInfo arbejder med følgende indsatser:

  • Rådgivning - anonym og åben for alle borgere, herunder fagpersoner, 28 timer om ugen
  • Arrangementer - på regionens biblioteker og online
  • EN AF OS - frivillige ambassadører med egen erfaring, som kan bookes af alle
  • Peerstøtte - rekruttering, introduktion, netværk og forskning
  • Brugerinddragelse - brugerpanel med patienter og pårørende
  • Vidensnetværk med de frivillige patient- og pårørendeorganisationer

 

PsykInfos samarbejdspartnere

PsykInfo samarbejder med kommuner, patient- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet, samt landets øvrige PsykInfo’er.

Oprettet
29.11.11
Opdateret
28.03.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

​Åbningstider

Mandag-onsdag.: 9-15
Torsdag: 14-18
Fredag: 9-15
 


Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk