Søg
 

Læs mere om PsykInfo

PsykInfos kerneopgave er at skabe og dele viden om psykisk sygdom inden for og uden for psykiatrien. Det gør vi for at øge åbenhed og viden samt understøtte recovery, brugerstyring og afstigmatisering.

​PsykInfos opgave er at gøre viden tilgængelig, skabe større åbenhed, mindske tabuer samt fordomme og fordømmelse af mennesker med psykisk sygdom og deres netværk. Det er også at understøtte håbet om at komme sig, samle viden om veje til recovery og selv udvikle tilbud, der understøtter recovery og brugerstyring. Dette foregår både inden for og uden for psykiatrien.

Formålet med systematisk vidensformidling og tilbud, der understøtter den enkeltes recovery er at mindske barriererne for at søge hjælp, at styrke tidlig opsporing og forebyggelse samt at integrere brugerstyring og håb mest muligt i Psykiatrien og på tværs af sektorer.

På lang sigt håber PsykInfo sammen med kommunale og frivillige samarbejdspartnere at skabe en vifte af forskellige tilbud, der understøtter recovery, som den enkelte borger kan vælge imellem som byggesten for den personlige proces, det er at komme sig fra psykisk sygdom.

Aktiviteter der understøtter kerneopgaven:

  • PsykInfo skal sikre, at viden om psykisk sygdom og Psykiatrien er let tilgængelig
  • Udvikle og drive innovative projekter inden for peers og recovery – fx Peer som Brobyggere, Recovery Højskole og EN AF OS-indsatsen
  • PsykInfo tilbyder anonym rådgivning og har åbent 28 timer om ugen
  • Hvert år står PsykInfo bag godt 30 arrangementer fordelt over hele regionen. Her har man mulighed for at høre faglige oplæg og personlige erfaringer om psykisk sygdom og vejen til recovery
  • EN AF OS og samarbejde med frivillige.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.07.17
Opdateret
23.03.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

​Åbningstider

Mandag-onsdag.: 9-15
Torsdag: 14-18
Fredag: 9-15