Søg
 

Personale og kompetencer

Over 600 medarbejdere i Psykiatrien skal flytte til det nye psykiatrisygehus, når det står klar til indflytning i 2015.

Psykiatrien har gennemført et projekt, der analyserer arbejdsgange og kulturer.

Når det nye Psykiatrisygehus i Slagelse er klar til indflytning i 2015, vil mange medarbejdere i Region Sjælland skulle flytte arbejdsplads.

Når mennesker fra forskellige arbejdspladser skal flytte sammen i et nyt hus opstår der behov for at kende de eksisterende kulturer og arbejdsgange.

Der er i efteråret 2012 gennemført en undersøgelse på nogle af regionens psykiatriske afdelinger. Undersøgelsen omfattede observationer af arbejdsgange og interviews med personalet.

KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning - har gennemført arbejdsgangs- og kulturanalysen og arbejdet er i februar 2014 afrapporteret i publikationen ”Psykiatrien Region Sjælland før flytning til det nye psykiatrisygehus”.

Download 

 

Arbejdsgangs- og kulturanalyse

Download publikationen (pdf)

Med arbejdet har vi fået indsigt i eksisterende arbejdsgange og kulturer på forskellige udvalgte psykiatriske enheder, som skal flytte ind i det nye psykiatrisygehus i 2015. Denne indsigt og de anbefalinger, som KORA kommer med, vil

Kontakt: Tom Johanssen, tojo@regionsjaelland.dk   

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.12.12
Opdateret
08.03.17
Link til denne side: