Søg
 

Helende arkitektur og kunst

Arkitektur og kunst er en del af den moderne og sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet - herunder i psykiatrien.

​Glasprojekt: Kunst og praktik går hånd i hånd.​

Farveprojekt

Farveprojektet er skabt af billedkunstneren Marlene Landgreen i samarbejde med Karlsson Arkitekter og digteren Ursula Andkjær Olsen.

Farveprojektet omfatter konkrete anvisninger til farver på vægge og inventar. Farvevalget til glasprojektet er også omfattet. Der er tale om et varmt og lysende farveunivers, der interagerer med arkitekturen.

farve446.jpg
Eksempel på farvevalg.


Glasprojekt

Glasprojektet omfatter den poetisk-grafiske udsmykning af indre glasvægge i hele byggeriet.

Digter Ursula Andkjær Olsen skriver de ord, der sættes på en folie på de store glaspartier. På den måde går kunst og praktik hånd i hånd, fordi folien er med til at gøre glaspartierne diskrete.

Det er Ursula Andkjær Olsens tanke, at glasprojektet skal understøtte to overordnede mål for det psykiatriske sygehus.

  1. Ved at lade tekstens betydningsside udfolde sig i enkeltord eller helt enkle sætninger og kredse om de konkrete omgivelser, for eksempel lyset, haverne og arkitekturen selv, kan teksten bidrage til at forankre patienterne i de omgivelser, de befinder sig i.
  2. Glasprojektet skal som grafisk element styrke de funktionaliteter som de forskellige områder af hospitalet skal levere, særligt de varierende grader af afskærmning, som er påkrævet i forskellige sammenhænge.

Naturen indenfor

Vinderprojektet for arkitektkonkurren​cen hed "HUSET I PARKEN – PARKEN I HUSET". Psykiatrisygehuset ligger i grønne omgivelser, og naturen trækkes også indenfor.

Sygehuset får flere forskellige landskabsrum og haver. De vil alle have forskellige tilbud, formål og påvirkning af sanser. 

Stillehave - er til at kigge ud i fra patientstuerne. Der er ikke ophold og haven etableres som et naturligt landskab med højt græs og lette træer.

Gårdhave - de mindre og nære gårdhaver etableres i hvert afsnit. Haven er udelukkende til afsnittet og kan bruges til fx ophold, spisning og grill.

Aktivitetshave - i midten af det almene bygningsanlæg anlægges en stor have. Haven bliver åben med adgang fra foyerområdet. Her kan man være sammen med andre patienter eller pårørende og fx spille haveskak eller dyrke let fitness.

Offentlig park - den offentlige park omslutter hele bygningsanlægget. Parken tilbyder aktive og rekreative tilbud til både patienter og borgere, med gangstier og løberuter.

Idrætsanlæg og sportshaver  i Retspsykiatrien og på Sikringen tilgodeser at patienter her kan deltage i aktiviteter som normalt findes i det offentlige rum.


Lys

Dagslys og Kunstlys

Lys har stor betydning for vores velbefindende.

Vi har brug for et kraftigt blåhvidt lys om morgenen, og et mere rødt lys eftermiddag og aften. Og om natten mørke. Lyset på det nye sygehus bliver derfor en kombination af mange og varierende indfald af dagslys og kunstlys.

Psykiatriens Forskningsenhed gennemfører i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut et forskningsprojekt i tilknytningen til psykiatrisygehuset for at få mere viden om lysets betydning for behandlingen.

Naturligt lys

Det naturlige dagslys vil falde ind fra alle sider. Horisontalt gennem de talrige vinduer og glaspartier, og fra oven via ovenlys. Et gangforløb vil desuden altid blive afsluttet med et lysindfald og en udsigt.

Kunstlys

Kunstlyset vil understøtte og forstærke den naturlige  døgnrytmen.
Hovedparten af den kunstige belysning er LED-lys, der automatisk tilpasses i farve og styrke efter døgn-rytmen.


 

Download


Nyt Psykiatrisygehus
lyser op i Region Sjælland

New Psychiatric Hospital
lighting up in Region Zealand

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.12.12
Opdateret
26.09.19
Link til denne side: