Søg
 

Nyt udbud/New tender - psykiatriseng (psychiatric bed)

Den 9. juli 2014 er der sendt udbudsbekendtgørelse på patientsenge til psykiatrien. July 9th 2014 Contract Notice concerning beds for psychiatric patients, was announced. (UDBUD AFSLUTTET)

Udbudsbekendtgørelse/Tender notice:

Find information in English below...

Patientsenge til psykiatrien​

Region Sjælland har den 9. juli 2014 sendt sin udbudsbekendtgørelse til TED, og har dermed iværksat et udbud af patientsenge til Det Ny Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS) til levering indenfor 15 måneder.

Udbuddet omfatter følgende delydelser:

  • Produktion og levering af 196 stk. patientsenge i henhold til tidsplanen.
  • Medvirken i tilpasning/udvikling af patientseng.
  • Levering af 2 stk. demo senge til test og afprøvning.
  • Mulige tilkøb af yderligere tilsvarende patientsenge samt udstyrs og reservedele til indkøbet (optioner).

Sygehuset behandler en række forskellige psykiatriske patientgrupper og leverer de forskellige hensyn, som er nødvendige for at sikre trygge rammer omkring patienterne.

Et særligt fokus er de innovative løsninger, der kan reducere brug af fiksering samt understøtte høje krav til personale- og patientsikkerhed.

Frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation for Patientsenge til Psykiatrien er den 20. august 2014 kl. 13.

Udbudsdokumenter
Nederst på denne side kan du downloade skabeloner for udfyldelse af Udbudsbekendtgørelsens punkter III.2.1, III.2.2 og III.2.3, ligesom du kan downloade udbudsbekendtgørelsen.


Information in English

Latest news

Beds for psychiatric patients

Region Zealand has July 9th 2014 announced Contract Notice on TED, concerning the tender process for adaptation / development and purchase of patient beds for (GAPS) The New Psychiatric Hospital in Slagelse for delivery within 15 months.

The contract include as follows:

  • Production and delivery of 196 patient beds.
  • Participation in the adaptation / development of a patient bed which meets the needs in terms of safety, comfort and ergonomics, technology and hygiene, physical restraint, robustness and easy operation maintenance, etc.
  • Delivery of 2 demo beds for psychiatric testing.
  • Possible supplementary purchases of similar patient beds as well as equipment and spare parts.

The hospital treats various groups of psychiatric patients and pays attention to the various factors required to provide a safe setting for the patients.

A particularly innovative focus is the alternative solutions, to reduce the use of physical restraint and support the high requirements regarding staff and patient safety.

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents is August 20th 2014, 13:00 CET.

Relevant Documents
Below you can download documents for completing the Contract Notice, ad. III.2.1, III.2.2 and III.2.3, as well as you can download the Contract Notice. To view or download the tender documents, simply click on the relevant attachments.

 

 Dokumenter

 
  
  
GAPS_Patientsenge_1_Virksomhedens personlige oplysninger.docx
  
GAPS_Patientsenge_2_3_Tro- og love erklæringer.docx
  
GAPS_Patientsenge_4_5_6_Virksomhedens økonomiske nøgletal.docx
  
GAPS_Patientsenge_7_11_Rådighedserklæring.docx
  
GAPS_Patientsenge_8_Referenceliste.docx
  
GAPS_Patientsenge_9_10_Organisering af opgaven_kvalitetssikringssystem.docx
  
GAPS_Patientsenge_ENOTICES_spence-2014-090070-F02-DA.PDF
  
GAPS_Patientsenge_Konsortieerklæring (III.1.3).docx
  
GAPS_Patientsenge_TED-2014-OJS132-236076-da.pdf
  
Omkørsel  mv. GAPS.jpg
  
 

 Documents

 
  
  
GAPS Patient beds_1_Company data-1.doc
  
GAPS Patient beds_2_3_Solemn declaration-1.doc
  
GAPS Patient beds_4_5_6_The companys financial key figures-1.doc
  
GAPS Patient beds_7_11_Statement of availability-1.doc
  
GAPS Patient beds_8_List of references-1.doc
  
GAPS Patient beds_9_10_Organisation and competencies-1.doc
  
GAPS Patient beds_Consortium declaration (III 1 3)-1.doc
  
GAPS Patient beds_Contract notice.docx
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.01.14
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrisygehus Slagelse
Byggesekretariat (GAPS)
Tlf. 57 87 53 37
 

 Mere om byggeri: