Søg
 

Udbud - inventar

Den 7. november 2013 er der sendt to udbudsbekendtgørelser ud på løst inventar og fast inventar. (UDBUD AFSLUTTET)

Leverance C, Løst inventar

Bekendtgørelse, TED Notice_2013-151462

Udbydes med henblik på indgåelse af én samlet aftale for indkøb af løst inventar til det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Indretningen omfatter inventar i samtlige patient- og personaleområder, herunder patientstuer-og ophold, ambulant behandling og akut modtagelse.

Derudover indretning af ca. 400 kontorarbejdspladser, møde, aktivitets- og behandlerrum,  undervisningslokaler samt et mindre bibliotek. Der ønskes ligeledes indrettet kantine med plads til 80 samtidige gæster. 

Bygherren ønsker at bryde det institutionsagtige præg og lægger vægt på innovative indretninger, hvor et stort farvevalg indgår. Derudover lægges der i patientområderne vægt på, at inventaret opfylder høje krav til sikkerhed og kvalitet og er velegnet for hospitalsdrift.

Frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation for Leverance C, Løst inventar er: Mandag den 16. december 2013 kl. 11.


Leverance D, Fast inventar

Bekendtgørelse, TED Notice_2013-151295

Udbydes med henblik på tre delaftaler for fast inventar til det nye psykiatrisygehus. Udbuddet gælder for samtlige patient- og personaleområder, herunder ambulant behandling og akut modtagelse. Derudover indretning i kantine med tilhørende køkken, modtagekøkkener og tekøkkener samt køkkener til træning af patienter. Desuden indrettes auditorium for ca. 180 personer.

Sygehusets udearealer vil indgå aktivt i patienternes behandling og indrettes med aktivitetsfremmende inventar og udstyr.

Virksomheder kan ansøge om prækvalifikation på én eller flere af følgende delaftaler. Der skal afleveres en særskilt ansøgning for hver delaftale, der anmodes om prækvalifikation til:

  • Delaftale 1. Fast inventar, opbevaring mv. 
  • Delaftale 2. Industrikøkken med tilhørende inventar, maskiner mv. 
  • Delaftale 3. Special-inventar (skranker, auditorie inventar, tekøkken, inventar i patientområder, gardiner mv.)

Frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation for Leverance D, Fast inventar er: Mandag den 16. december 2013 kl. 13.


Informationsmøde

Der blev holdt informationsmøde fredag den 22. november 2013 for alle med interesse i udbuddene hos Region Sjælland.

Præsentation fra infomødet (pdf) Se præsentationsfilmen her


Relevante dokumenter

Herunder kan du bl.a. downloade skabeloner for udfyldelse af Udbudsbekendtgørelsens punkter III.2.1, III.2.2 og III.2.3.

  
  
GAPS - oplæg fra mødet med inventar leverandører afholdt d. 23.01.2014.pdf
  
GAPS - Rettelsesblad nummer 1 for Leverance C_IN04.pdf
  
GAPS - Rettelsesblad nummer 1 for Leverance D_ IN01.pdf
  
GAPS_05-03_NOT_A_0_1216_Spørgsmål og svar til prækvalifikation - Leverance C løst inventar.pdf
  
GAPS_05-03_NOT_A_0_1217_Spørgsmål og svar til prækvalifikation - Leverance D fast inventar_ Rev01.pdf
  
GAPS_C_LøstInventar_1_Virksomhedens personlige oplysninger.doc
  
GAPS_C_LøstInventar_2_3_Tro- og love erklæringer.doc
  
GAPS_C_LøstInventar_4_5_6 Virksomhedens økonomiske nøgletal.doc
  
GAPS_C_LøstInventar_7_11_Konsortie_Rådighedserklæring.doc
  
GAPS_C_LøstInventar_8_Referenceliste.doc
  
GAPS_C_LøstInventar_9_10_Organisering af opgaven_kvalitetssikringssystem.doc
  
GAPS_D_FastInventar_1_Virksomhedens personlige oplysninger.doc
  
GAPS_D_FastInventar_2_3_Tro- og love erklæringer.doc
  
GAPS_D_FastInventar_4_5_6 Virksomhedens økonomiske nøgletal.doc
  
GAPS_D_FastInventar_7_11_Konsortie_Rådighedserklæring.doc
  
GAPS_D_FastInventar_8_Referenceliste.doc
  
GAPS_D_FastInventar_9_10_Organisering af opgaven_kvalitetssikringssystem.doc
  
Leverance C, Løst inventar. Bekendtgørelse, TED Notice_2013-151462_rev.2013.12.02.pdf
  
Leverance D, Fast inventar. Bekendtgørelse, TED Notice_2013-151295_rev.2013.12.02.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.13
Opdateret
07.12.16
Link til denne side: