Søg
 

Naboinformation

Byggeriet af et nyt psykiatrisygehus er et omfattende projekt, der medfører tung trafik og støj i visse perioder.

Luftfoto fra august 2014.​

Lukning af Fælledvej/Stadionvej

Fælledvej/Stadionvej er lukket, og der er etableret omkørsel til Slagelse Sygehus. Trafikomlægningen står Slagelse Kommune for.

I forbindelse med omlægning af veje er der etableret en midlertidig parkeringsplads til Slagelse Sygehus' medarbejdere og besøgende.

OBS! Kør efter forholdene
Det er vigtigt at køre efter forholdene omkring byggepladsen. Den midlertidige parkeringsplads er en grusplads, og den midlertidige vej er en grusvej. Det betyder, at vejret i kombination med kørsel danner huller i vejen. Kør derfor altid efter forholdene og max 15. km i timen for at skåne din bil og vejen/pladsen. I forbindelse med byggeriet kan der også være lagt store jernplader ud til at køre på.

Se kort over lukning, omkørsel og midlertidig P-plads (jpg)

Omlægning af busforbindelser

I maj 2013 blev busforbindelserne, der går via Fælledvej, omlagt. Der er sat skilte op.

Jordarbejde, kloakering og betonarbejde

Jordarbejderne er godt undervejs og betonarbejdet i gang. Først skal der laves kældre, så der går lidt tid endnu, før bygningerne toner frem over jordhøjde. Det gælder om at udnytte sensommerens varme optimalt nu. Ultimo 2013 vil forbipasserende kunne se konturerne af det samlede spændende byggekompleks.

Tennisbaner

Der er i projektet planlagt etablering af 4 tennisbaner i tilknytning til stadion, som der arbejdes på at få udført snarest muligt.

Første spadestik 6. marts kl. 12

Første spadestik blev taget onsdag den 6. marts 2013 kl. 12, hvor bl.a. regionrådsformand Steen Bach Nielsen talte.

Læs mere om og se video fra spadestikket

Byggepladskontor

Den tidligere skovbørnehave ved sygehuset er indrettet til byggepladskontor.

Forberende arbejde på byggegrunden

I september 2012 begyndte arbejdet på grunden, hvor det nye psykiatriske sygehus i Slagelse skal stå klart ved årsskiftet 2014/2015. Der er bl.a. blevet fældet træer, flyttet jord og etableret byggeplads.

Det forberende arbejde sluttede med udgangen af 2012.

Læs mere om det forberedende arbejde

Borgermøde holdt i januar 2012

Den 19. januar 2012 blev der holdt borgermøde på Slagelse Bibliotek. Ca. 100 borgere var mødt op for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanen og det nye psykiatrisygehus.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.12
Opdateret
07.12.16
Link til denne side: