Søg
 

Miljø og energi

Psykiatrisygehuset i Slagelse får et meget lavt energiforbrug, og der bliver også taget højde for det omgivende miljø.

Moderne byggeri er meget energieffektivt. Det gælder også psykiatrisygehuset i Slagelse. Man sparer ca. 2/3 af energiforbruget, når man bygger nyt. Derfor er det for eksempel ikke rentabelt at lave et solcelleanlæg på taget af det nye psykiatrisygehus.

Varmeforsyning og køleanlæg

Psykiatrisygehuset bliver opvarmet af fjernvarme. På grund af de store glasarealer er det faktisk en stor udfordring at få varmen ud af huset. Derfor bliver glasset coated. Det vil sige beklædt med et filter, så der ikke lukkes så meget varme ind.

Sygehuset får også et køleanlæg. Det fungerer som et omvendt jordvarmeanlæg.

Lys

På grund af de store vinduespartier, kommer der meget lys ind i. Der er naturligvis behov for kunstigt lys, og her bliver der benyttet LED-belysning i hele huset. Det er det mest energirigtige at bruge.

Grønne tage

På sygehuset etableres grønne tage. De består af en slags mos, der også holder på regnvandet, når det regner kraftigt. På grunden etableres også et bassin til nedsivning af regnvand.

Bæredygtighed

GAPS projektet bliver et af de syv første projekter i Danmark, der bliver et ”DGNB Denmark”- certificeret byggeri. (DGNB står for ”Deusche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” – og er oprindelig en tysk certificering for bæredygtige bygninger.)

Certificeringsordningen, er den første ordning, der vurderer projekterne ud fra flere parametre for bæredygtighed. Overordnet analyseres bygningen ud fra tre dimensioner: Miljøet, det Sociale samt Økonomi. Det betyder, at det ikke blot er energi-forbrug og materialer, der analyseres, men også indeklima, kunst og bygningens fleksibilitet.

  • Miljøet vægtes med 22,5 procent
  • Økonomi vægtes med 22,5 procent
  • Det sociale vægtes med 22,5 procent
  • Procesmæssig kvalitet vægtes med 10 procent
  • Teknisk kvalitet vægtes med 22,5 procent

Psykiatrisygehuset har fået et sølv-præcertifikat, men var efter sigende, tæt på guld.

Naturen

Der bor padder på byggegrunden, og området, hvor padderne bor, er et såkaldt paragraf 3-område. Det er der naturligvis taget højde for, så padderne ikke lider skade.

I forbindelse med træfældningen, blev der sat kasser op til to typer af sjældne flagermus. Kasserne hjalp flagermusene med at finde nye boliger i stedet for de træer, der blev fældet.

I forbindelse med det forberedende arbejde blev der opdaget en gammel tørvemose på byggegrunden. Det var nødvendigt at grave tørv op i en dybde på 10 meter, hvorefter der blev gennemført kalkstabilisering af jorden. Ellers ville underlaget ikke kunne bære et stort sygehus, og kalkstabilisering har den fordel, at der ikke skal transporteres enorme mængder af jord væk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.12
Opdateret
12.11.19
Link til denne side: