Søg
 

Fakta og tal

Fakta og tal om psykiatrisygehuset i Slagelse. Vidste du, at sygehuset bliver 44.000 m²​ stort? Og at der kommer til at være ca. 650 ansatte.

Det nye psykiatrisygehus i Slagelse bliver 44.000 m² stort, får 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulante behandlingsfunktioner og faciliteter til forskning. Sygehuset indbefatter en ny sikringsafdeling til afløsning af den eksisterende i Nykøbing Sj. Sygehuset bliver arbejdsplads for ca. 650 ansatte.

Sygehuset i tal

Grundstørrelse
 158.463 m²
Samlet areal​  44.000 m²​
Sengepladser​

 114  almenpsykiatriske sengepladser - inkl. 
 ældrespykiatri, som i dag er placeret i Dianalund, 
 Holbæk, Slagelse og Vordingborg.

 50 retspsykiatriske sengepladser, som i dag er
 placeret i Nykøbing Sjælland og Vordingborg.

 30 pladser til Sikringsafdelingen, som i dag er
 placeret i Nykøbing Sjælland.

Ansatte​  Ca. 650 personer​

Samarbejdspartnere

Bygherrerådgiver
Kuben Management
Byggeleder​ Rambøll​
Totalrådgiver
(GAPS/konsortium)​
Kalsson og VLA arkitekter​
Underrågivere
Signal Arkitekter,
Shønherr Lanskab,
Moe & Brødsgaard, 
NNE Pharmaplan
CENERGIA

Stedet

Psykiatrisygehuset bygges i forbindelse med det somatiske sygehus i Slagelse, og der etableres direkte adgang mellem de to sygehuse via en tunnel.

Det samlede byggeri, der bygges på bar mark, omfatter ca. 44.000 m² nybyggeri samt etablering af udeområder og parkeringsarealer.

Anlægget etableres på begge sider af Grønningen med sikringsbygningen placeret øst for Grønningen og det resterende anlæg vest for.

Sygehusets behandlings- og sengeafsnit opføres i en etage. Tårnbygningen mod nord opføres i 5 etager indeholdende indgangs- og akutområde, ambulante funktioner, kontorområder, forskning, kantine og auditorium.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.12
Opdateret
07.12.16
Link til denne side: