Søg
 

Visioner

Visionerne for fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland skal understøtte, at Psykiatrien og regionens sygehuse fortsat udvikler sig – og at det sundhedsvæsen, vi planlægger i dag, indtænker de tendenser og muligheder, der tegner sig i morgen.

Psykiatrisygehuset tager udgangspunkt i visionen om at gøre det psykiatriske sygehus i Slagelse til et fagligt fyrtårn, inden for psykiatrien i Region Sjælland. Byggeriet vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen, samt etablere en markant funktion inden for sundhed, uddannelse og forskning.

Opførelsen af Psykiatrisygehuset i Slagelse sigter mod:

  • at etablere moderne og sikre fysiske rammer for patienter og personale.
  • at etablere tilstrækkeligt antal og kvalitet i patientpladser til de retspsykiatriske patienter.
  • via nærhed til et somatisk sygehus at sikre at fremtidig behandlings- og diagnosticeringsmuligheder tilgodeses.
  • at samle flere specialistfunktioner på ét stort sygehus, og dermed koncentrere forskning og udvikling og samarbejdet med lægestuderende.
  • at sikre attraktive arbejdspladser og rekruttering.
  • at skabe fælles rammer for gode personaleforhold.
  • at skabe bedre mulighed for at tiltrække og fastholde nødvendige medarbejdere og faglige kompetencer.

Læs meget m​ere om Region Sjællands visioner for fremtidens sundhedsvæsen


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.12
Opdateret
17.07.19
Link til denne side:
Andre sider under Andet
 

 Kontakt

 
Psykiatrien
Region Sjælland
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Se også:

 
 

 Brochure

 

Sygehusene 2022

Sygehusene 2022

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2022.