Søg
 

Hvad er Recovery

Grundtanken i recovery er, at man kan komme sig efter psykisk sygdom ved at tilegne sig viden og nye færdigheder til at genskabe en god og meningsfuld hverdag.

​Tegning af Frits Ahlefeldt

Selv med de begrænsninger, der kan følge med det at have eller have haft en psykisk sygdom er det muligt at komme sig og genopbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv.

Recovery er en personlig proces
Recovery er en individuel proces, hvor man får støtte til at finde sin egen måde at håndtere psykisk sygdom og krise på. Det handler ikke kun om at undgå at blive syg igen – men om at tage kontrol over sit liv igen og forfølge sine mål og drømme.

Recovery handler om:

  • At genvinde troen på sig selv og lægge rollen som syg til side
  • At gøre det, man ønsker at gøre og leve det liv, man ønsker at leve
  • At have et positivt syn på sig selv og sine muligheder
  • At forlige sig med det skete og bevæge sig videre
  • At tage kontrol over sin egen skæbne, sine udfordringer og få den nødvendige støtte for at leve, som man ønsker

Recovery er håb
En lang række forskningsstudier har slået fast, at det er muligt at komme sig – og at mange kommer sig – fra psykisk sygdom. Beretninger og erfaringer fra mennesker, der er kommet sig fra psykisk sygdom, understreger ofte, at håbet – og ikke mindst mødet med mennesker, der hjælper en med at fastholde håbet og ser ens ressourcer i perioder, hvor man ikke selv kan – spiller en afgørende rolle i den enkeltes recovery-proces.

I Psykiatrien i Region Sjælland er recovery tænkt ind som en del af behandlingen og der arbejdes med en række tilbud og projekter.


Familie og netværk i recovery
Kontakt med andre mennesker og aktiv deltagelse i samfundslivet er vigtige kilder til trivsel, ligesom familie og netværk kan være gode støtter både under og efter behandlingen. Familiemedlemmer og venner er fortsat i patientens, når behandlingen er slut. En vigtig del af dét at hjælpe et menneske videre i livet kan derfor være at inddrage og styrke de pårørende.

At møde andre, der har erfaring med psykisk sygdom
Mennesker, der selv har erfaring med psykisk sygdom, kan også direkte bidrage til andres recovery. Det har en særlig gennemslagskraft og et forandringspotentiale, når en person med egne erfaringer med psykisk sygdom viser en vej videre og dermed også indgyder håb i en svær situation.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.06.15
Opdateret
14.05.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60
 

 Links

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk