Søg
 

Recovery-projekter i Psykiatrien

Recovery er en del af Psykiatriens værdigrundlag, og derfor finder du i regionen en række tilbud og projekter, der bygger på recovery-tanken.

Tegning af Frits Ahlefeldt

Recovery er en individuel proces, som Psykiatrien arbejder aktivt for at understøtte. Derfor er der en række tilbud til dig som patient eller påørende.
Her finder du en liste over de projekter og tiltag, der understøtter recovery og brugerinddragelse i Psykiatrien:

Brugerstyret psykiatri

Det centrale i brugerstyret psykiatri er, at patienten bliver sikret afgørende medbestemmelse over sit behandlingsforløb.

Pårørende i Psykiatrien

Det er vigtigt, at pårørende bliver inddraget omkring behandlingen, fordi pårørende og netværkets evne til at støtte patienten kan være afgørende for deres chancer for at komme sig.

Psykiatriens bruger- og pårørendepanel

Psykiatriens brugerpanel er et panel af brugere og pårørende, der bidrager med brugerperspektivet ind i forskellige projekter.

Recovery Højskole og Recoveryskole Vest

     

Begge tilbud er undervisning i at mestre livet med psykisk sygdom, og underviserne er personer, der selv har egne erfaringer med at komme sig fra psykisk sygdom.

Peers som Brobyggere

Peers som Brobyggere er et projekt, hvor personer med egne erfaringer fra indlæggelser i Psykiatrien er ansat til at tilbyde samtaler med indlagte patienter i Roskilde.

Psykoedukation til patienter og pårørende

Psykoedukation er undervisning af patienter og pårørende i sygdommen, der bl.a. giver den enkelte overblik over behandling og muligheder, og som samtidig ruster patienter og pårørende til at træffe beslutninger om behandlingen.

Brugerstyrede indlæggelser

Projektet med brugerstyrede indlæggelser giver patienter mulighed for på eget initiativ at lade sig indlægge, når behovet opstår.

EN AF OS-indsatsen

Psykiatrien i Region Sjælland er en aktiv medspiller i landsindsatsen EN AF OS. Indsatsens formål er at afstigmatisere og at bryde tabuet omkring psykisk sygdom. Det gøres bl.a. gennem en stor indsats fra indsatsens ambassadører, der stiller op til foredrag o.lign. og fortæller om deres personlige erfaringer med psykisk sygdom.

 

I Psykiatriens forskning

I Psykiatriens forskningsenhed er der bl.a. blevet sat fokus på sprog og værdier, effekten af brugerstøtte (peer to peer) og tidlig opsporing af psykose.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.06.15
Opdateret
24.05.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60
 

 Links

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk