Søg
 

Recovery i praksis

Psykiatrien i Region Sjælland arbejder aktivt med recoveryorienteret psykiatrisk behandling. Derfor har vi en række indsatser og tilbud, der fremmer mulighederne for at komme sig under og efter psykisk sygdom.

Tegning af Frits Ahlefeldt​​​​​​​

Recovery betyder at komme si​g. Når vi i Psykiatrien arbejder aktivt med recoveryorienteret behandling betyder det, at en lang række indsatser og tilbud understøtter den enkeltes muligheder for at komme sig bedst muligt. 

Her på siden finder du en liste over indsatser og tilbud, hvor du kan læse mere om, hvordan vi understøtter recovery i praksis – både under indlæggelser, i ambulant behandling og for pårørende. 

Hvis du vil vide mere om, hvad recovery er, kan du læse med her​.​

Peers hjælper dig videre

Peermedarbejdere er medarbejdere, der har egne bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom og recovery. Du kan møde peermedarbejdere både under indlæggelser, i ambulant behandling og som pårørende. 

Læs mere om, hvad en peermedarbejder er og hvordan de kan støtte din recovery 

Pårørende i Psykiatrien

Som pårørende kan du bidrage til dine næres muligheder for at komme sig gennem inddragelse af dig og andre i netværket i behandlingen. Du kan også selv som pårørende få brug for vejledning, støtte og rådgivning. 

På siderne her finder du oversigter og beskrivelser af tilbud og indsatser til dig, der er pårørende

Psykoedukation til patienter og pårørende

Psykoedukation er undervisning af patienter og pårørende i sygdommen, der bl.a. giver den enkelte overblik over behandling og muligheder, og som samtidig ruster patienter og pårørende til at træffe beslutninger om behandlingen.

Psykiatriens bruger- og pårørendepanel

     

Psykiatriens brugerpanel består af både pårørende og brugere, der sikrer brugerperspektivet, når tiltag og indsatser skal kvalitetsvurderes og evalueres. 

Brugerstyret psykiatri

Det centrale i brugerstyret psykiatri er, at patienten bliver sikret afgørende medbestemmelse over sit behandlingsforløb.

Et eksempel er brugerstyrede indlæggelser, der giver patienter mulighed for på eget initiativ at lade sig indlægge, når behovet opstår.

Recovery Højskole

På Recovery Højskolen kan du deltage i undervisning og fællesskaber, der gør det lettere at mestre livet med psykisk sygdom. Underviserne har egne erfaringer med at være i recovery. 

Læs om Recovery Højskolen her og se hvordan du kan ansøge om en plads 

EN AF OS-indsatsen

Psykiatrien i Region Sjælland er en aktiv medspiller i landsindsatsen EN AF OS. Indsatsens formål er at afstigmatisere og at bryde tabuet omkring psykisk sygdom. Det gøres bl.a. gennem en stor indsats fra indsatsens ambassadører, der stiller op til foredrag o.lign. og fortæller om deres personlige erfaringer med psykisk sygdom.

Psykiatriens forskning

I Psykiatriens forskningsenhed er der bl.a. blevet sat fokus på sprog og værdier, effekten af brugerstøtte (peer to peer) og tidlig opsporing af psykose.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.06.15
Opdateret
19.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60
 

 Links

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk