Søg
 

Udrednings-og behandlingsret i Psykiatrien

Borgere (voksne / børn- og unge) der er henvist til Psykiatrien har ret til at blive udredt eller komme direkte i behandling inden for 30 dage efter henvisningen er modtaget, forudsat at der er tale om en psykiatrisk problemstilling...

Kan Psykiatrien ikke tilbyde udredning inden for 30 dage – og derefter behandling inden for 30 dage træder retten til at blive udredt/behandlet på privathospital/privatklinik i kraft. Såfremt det af lægefaglige grunde ikke er muligt at udrede inden for 30 dage, vil du inden for samme frist (de 30 dage) modtage en plan for det videre udredningsforløb.

findes en oversigt over, hvilke privathospitaler/klinikker, der er mulighed for at vælge.

Hvordan får jeg besked?

Når Psykiatrien i Region Sjælland modtager en henvisning, bliver der senest otte hverdage herefter sendt et brev til dig med oplysning om, hvor og hvornår udredning eller behandling igangsættes.

Ventetid til første samtale

Oversigt over ventetider til første samtale i voksenpsykiatrien samt Børne- og Ungepsykiatrien findes på Psykiatisk Visitationskliniks hjemmeside:

Ventetid til første samtale - Psykiatrisk Visitationsklinik

Hvor får jeg mere information?

Du kan læse mere om udrednings- og behandlingsret på:

Du er ligeledes velkommen til at kontakte

Patientvejledningen i Region Sjælland

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.09.14
Opdateret
21.11.19
Link til denne side:
Andre sider under Patientrettigheder
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk