Søg
 

Behandling i Psykiatrien Region Sjælland

Hvem kan du møde i Psykiatrien? Hvor foregår behandlingen? Kontaktperson og behandlingsplan.


Behandlingen i Psykiatrien er baseret på relationer og vi ønsker derfor at invitere pårørende til et samarbejde i det omfang patienten og de pårørende ønsker det.

Målet med behandlingen er at hjælpe patienten til at genvinde sine ressourcer, der gør det muligt at mestre dagligdagen og opleve en tilfredsstillende livskvalitet.

Behandling for psykisk sygdom tager tid. Størstedelen af behandlingen foregår ambulant, fordi det griber mindst muligt ind i patientens liv. Indlæggelse kan være en del af behandlingen i svære faser. Når patienten udskrives er det til videre ambulant behandling og der er stadig et stykke til, at patienten bliver rask.

Psykiatriens opgaver er:

 • Undersøge symptomer
 • Stille diagnose
 • Lægge plan for behandling
 • Give behandling og pleje
 • Lægge plan for det videre forløb efter udskrivelse

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen kan foregå ambulant eller ved indlæggelse.

Psykiatrisk Akutmodtagelse
Er en psykiatrisk skadestue, der har åbent 24 timer i døgnet. Man kan henvende sig uden forudgående aftale.

Ambulant behandling
Betyder at patienten ikke er indlagt. Behandlingen foregår i distriktspsykiatriske centre eller psykiatriske klinikker og kan også omfatte behandling i eget hjem.

Indlæggelse på et sengeafsnit
Betyder at man er indlagt, hvor der er professionel støtte og behandling 24 timer i døgnet.

Oversigt over Behandlingssteder i Psykiatrien

Hvem kan du møde i Psykiatrien?

 • Læge / Psykiater
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Socialrådgiver
 • Ergoterapeut / Fysioterapeut
 • Diætist
 • Social- og sundhedsassistent
 • Plejer
 • Sekretær
 • Elever og studerende
 • Serviceassistent og teknisk personale

Kontaktperson og behandlingsplan

Alle patienter får en sundhedsfaglig kontaktperson, der er ansat på det pågældende afsnit/distriktspsykiatriske center, som er ansvarlig for patientens behandling.

Kontaktpersonen skal sikre, at der er sammenhæng i behandlingen og at patienten og pårørende får den information de ønsker og har behov for.

Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med patienten og det tværfaglige personale der er involveret i behandlingen. Som pårørende kan du inddrages i udarbejdelsen af behandlingsplanen, herunder planer for udskrivelse.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingsforløbet, er du altid velkommen til at tale med patientens kontaktperson.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.03.13
Opdateret
14.05.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

Sygehusene 2024

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2024.