Søg
 

Akutsamtale til pårørende

Når psykisk sygdom rammer, kan det få store konsekvenser for dig som pårørende.  Som pårørende er du ofte patientens vigtigste sikkerhedsnet og en værdifuld støtte og hjælp.

​Samtidig med at du har stor betydning for patienten, skal du tage vare på dig selv, dit eget liv og de tanker og følelser, der opstår.
Sygdommen og mødet med det psykiatriske system kan opleves som kaotisk, og erfaringerne viser, at mange pårørende føler sig alene og frustrerede over situationen.

Derfor tilbyder Psykiatrien akutsamtaler til alle pårørende til voksne, som er i behandling i almenpsykiatrien. Akutsamtalen er også et tilbud til pårørende, som ikke har samtykke til at blive inddraget, da akutsamtalen alene handler om den pårørendes situation.

Pårørende til børn og unge under 18 år henvises til at kontakte afsnittet, hvor barnet/den unge er i behandling.
Pårørende til retspsykiatriske patienter kan henvende sig til det retspsykiatriske afsnit. 
Vær desuden opmærkom på, at alle pårørende kan henvende sig til PsykInfo for anonym og uvildig rådgivning.

Kontakt vedr. akutsamtale

Hvis du tror Akutsamtalen er et tilbud for dig eller du vil vide mere, kan du kontakte:

Psykiatrisk Akutmodtagelse - Slagelse
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 64 20 

 

Psykiatrisk Akutmodtagelse - Vordingborg
Færgegaardsvej 15, Bygning 22
4760 Vordingborg
Tlf. 58 53 70 30 

Læs mere om tilbuddet i Vordingborg (pdf)


Psykiatrisk Akutmodtagelse - Roskilde
Smedegade 16, Poppelhus (stuen)
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 75 00 

  

Anonymitet og tavshedspligt

Samtalen er et anonymt tilbud og du vil ikke blive registeret i systemet. Vi kan ikke videregive fortrolige oplysninger angående behandlingen af en bestemt patient, men vi kan tage udgangspunkt i hvad der optager dig, samt de udfordringer og problemer du oplever.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.09.13
Opdateret
25.06.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60


Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.