Søg
 

F-ACT i distriktspsykiatrien

Distriktspsykiatrien i Psykiatrien Region Sjælland er organiseret i F-ACT teams. Et F-ACT team yder ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom og har mulighed for at intentivere indsatsen efter behov.

​Hvad er et F-ACT team?

Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. 

Du tilbydes hyppigere kontakt og kontakt til flere fra F-ACT teamet i starten af dit behandlingsforløb og i perioder hvor du oplever en forværring af din sygdom. Når du er i bedring, eller hvis din sygdom er i ro, modtager du som før, regelmæssig kontakt i løbet af året. 

Hvad består behandlingen af?

Behandlingen består af en kombination af medicin, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. Behandlingen er kendetegnet ved:


F-ACT i distriktspsykiatrien

Patienter i F-ACT er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, depression, mani eller personlighedsforstyrrelse og lavt funktionsniveau evt. kombineret med misbrug.

Vores behandling er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, udkørende og vedholdende indsats. 

Det tværfaglige team er sammensat af sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, psykiatere, ergoterapeut, peer-medarbejdere, fysioterapeut og pædagoger.

Behandlingen er individuelt organiseret, og alle patienter er tilknyttet en kontaktperson og psykiater. I perioder med forværring af den psykiske tilstand kan patienten få hjælp fra andre i teamet og af flere faggrupper.

Velkomstmaterialer til F-ACT teams med peer-medarbejdere ansat Download pjece
Velkomstmateriale til patienter (pdf)

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

Oprettet
30.06.22
Opdateret
30.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Oversigt over F-ACT teams

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk