Søg
 

Hvad indeholder pakkeforløbene

Information om pakkeforløbenes indhold.

Beskrivelse af indholdet i de enkelte pakkeforløb retter sig både mod patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale. Som patient og pårørende er pakkeforløbene et vigtigt værktøj til at afstemme forventningerne til det forløb man skal igennem.

Det enkelte pakkeforløb indeholder en angivelse af hvilke kliniske handlinger der som udgangspunkt skal gennemføres, fx indledende samtale, psykoterapi, pårørendeinddragelse mv., og med angivelse af timetal for de enkelte kliniske handlinger samt et samlet timetal for hele pakke forløbet. Den afsatte tid til hvert pakkeforløb angiver den direkte kontakttid.

Visse kliniske handlinger kan gennemføres som individuelle aktiviteter eller gruppeaktiviteter alt efter den enkelte patients behov, og det samlede patientforløb tilrettelægges i et samarbejde mellem patient og behandler. Det fremgår af de enkelte pakkeforløb hvilke kliniske handlinger der kan gennemføres individuelt eller i grupper.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.01.13
Opdateret
19.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk