Søg
FORLØBSBESKRIVELSER FOR INDLAGTE PATIENTER I PSYKIATRIEN
 

Forløbsbeskrivelser for indlagte patienter i Psykiatrien

Forløbsbeskrivelser for indlagte patienter i Psykiatrien, hvis formål er, at tilbyde ensartet behandling af høj faglig kvalitet.

​Forløbsbeskrivelserne retter sig mod voksne patienter, som indlægges på en psykiatrisk afdeling, og de enkelte forløbsbeskrivelser er målrettet forskellige indlæggelsesforløb som har forskellige årsager. Forløbsbeskrivelserne dækker kun den del af patientforløbet, som foregår under indlæggelse.

Forløbsbeskrivelserne beskriver centrale elementer i indlæggelsen, men er ikke en udtømmende liste for sundhedsfaglige aktiviteter under en indlæggelse. Planlægning af elementerne i forløbsbeskrivelsen, herunder hvilke udrednings- og behandlingsopgaver, der skal varetages hhv. ambulant og under indlæggelse, sker på baggrund af en faglig vurdering af patientens behov og ønsker.

Efterfølgende behandling, rehabilitering og støtte ventes at foregå ambulant, hos egen læge, speciallæge og/eller i kommunen.

Forløbsbeskrivelser

 

Oprettet
16.09.19
Opdateret
08.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60