Søg
 

Aktiviteter i Læringslaboratoriet

Oversigt over aktiviteter i Læringslaboratoriet.

​På trods af Corona er der stadig aktiviteter

Vi har åbent for, at personale fra samme afsnit kan komme over i Læringslaboratoriet. Her kan de f.eks. træne i medicinrummet, patientstuen eller med refleksioner. Derudover har vi små hold til Simulationsscenarier, her er det personale eller studerende fra samme afsnit, der kan deltage.

Når vi igen må være lidt flere sammen går vi i gang med simulationstræning for nye medarbejdere, elever og 6.semester sygeplejestuderende. For alle Jer der ikke er nye i Psykiatrien, kan I glæde jer til efteråret, hvor vi tilbyder simulation til Jer. 

Vi er i gang med at udvikle mere specialiseret materiale til  ​simulationsscenarier for den mere erfarne medarbejder.

I Simulationsscenarier samarbejder grupper om praksisnære scenarier, udviklet i samarbejde med klinikere og tidligere patienter. Simulation giver mulighed for, at træne kompetencer og evner inden for fx kommunikation, relationer, recovery-orienteret tilgang og tværfagligt samarbejde. 

Opstart i Vordingborg og Slagelse er godt undervejs

 
I sommer startede vi op med aktiviteter i Psykiatrien Syd, hvor der kom et stort nyt læringslaboratorie, og i Psykiatrisygehuset Slagelse er der indgået samarbejde med Slagelse sygehus om Fælles Klinisk Kompetence Center, som kan bruges på tværs af de to sygehuse.​​


Aktiviteter i Læringslaboratoriet


Færdighedstræning

IM-injektionsteknik, Sondeanlæggelse, Medicinhåndtering, Suturering og mulighed for individuel træning efter introduktion.​

Psykiatridag

Ved hjælp af VR og simulation får du mulighed for at sætte dig i patientens sted og dermed opnå en større forståelse af de udfordringer og problemstillinger, de står med i hverdagen.

Din leder tilmelder dig dette.

Simulationsscenarier

Samtale med den selvmordstruede patient, Indlæggelses/indledende samtale, Sundhedspædagogisk intervention; patienten der ikke ønsker medicin.

Din leder tilmelder dig dette. 

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.09.21
Opdateret
17.09.21
Link til denne side:
Andre sider under Projekt PLUS - Psykiatrisk Uddannelse inden for Læringslaboratorier og Simulationstræning
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk