Søg
 

Udenlandske læger

Ønsker en udenlandsk læge at arbejde som læge i Danmark, er der en række regler som den udenlandske læge skal forholde sig til.

​For Psykiatriens vedkommende vil en KBU/evalueringsansættelse altid være på 2. forløb.

Først skal man gennemgå seks måneders KBU/evalueringsansættelse på en somatisk afdeling, og herefter kan man gennemføre 2. forløb i Psykiatrien, der ligeledes varer seks måneder. 

Læs mere på nedenstående sites:

Styrelsen for Patientsikkerhed -
Søg autorisation - udenlandsk uddannet


Foreign doctors 

In case a foreign doctor wishes to work as a doctor in Denmark, then there is a number of rules of which the doctor will have to respond to.
A KBU/assessment employment will always be a 2. procedure for the Psychiatry's part.
 
One would first of all have to undergo six months of KBU/assessment employment at a somatic division, and hereafter be able to accomplish a 2. procedure in the Psychiatry, which likewise lasts six months.

Read more on the websites belowsites:
 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.18
Opdateret
26.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60