Søg
 

Uddannelsessted Psykiatrien Øst

Informationer om uddannelsessted Psykiatrien Øst, Psykiatrien Region Sjælland.

 

​Præsentation af uddannelsesstedet

Psykiatrien Øst er en del af Region Sjællands Psykiatri og varetager behandling af almen psykiatriske lidelser på hovedfunktionsniveau hos borgere fra kommunerne: Faxe, Greve, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommune.
 

Psykiatrien Øst har en døgnåben Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) med 8 skadestuesenge og 4 højtskærmede pladser. Der er 81 sengepladser fordelt på 5 integrerede sengeafsnit. Tilknyttede er desuden to distriktspsykiatrier i henholdsvis Roskilde og Greve-Køge samt to Psykiatriske klinikker i Roskilde og Køge.
Desuden er tilknyttet en selvstændig forskningsenhed.

Psykiatrien Øst varetager desuden følgende regionsfunktioner:
 
 • Kompliceret skizofreni
 • Angst – og personlighedsforstyrrelse
 • Udviklingsforstyrrelse hos voksne
 • Sexologi
 • Gravide med psykiatrisk lidelse.
I Region Sjælland er Centrale Regionsfunktioner samlet i Afdeling for specialfunktioner, herunder:
 
 • Klinik for Liaisonpsykiatri
 • Klinik for Selvmordsforebyggelse
 • Klinik for Traumatiserede flygtninge
 • Distriktspsykiatri for ældre
 • Psykiatrisk hukommelsesklinik
 • Kompetencecenter for shared care
 

Uddannelsesmiljøet

Psykiatrien Øst er en mindre organisation hvor samarbejde og arbejdsmiljø vægtes højt. Ledelse og medarbejder er i tæt kontakt, og de forskellige faggrupper samarbejder om at løse kerneopgaven. Der er fokus på høj grad af tværfaglighed, og højt fagligt niveau med evidensbaseret tilgang.
 

Psykiatrien Øst i Roskilde er et universitetshospital og modtager regelmæssigt medicinstuderende og varetager desuden uddannelse af specialpsykologer samt øvrige faggrupper. Der er fokus på at fremme gode uddannelses – og læringsmiljøer ved bla at tilbyde:

 1. Daglig supervision af afgående forvagt, programsat ½ time før morgenkonference.
 2. Fælles uddannelsesseancer for læger og psykologer med undervisning samt samrating og kliniske drøftelser
 3. Deltagelse i deeskalerende kursusforløb ved ansættelsesstart.
Der er fokus på afholdelse af vejledersamtaler til uddannelseslægerne, herunder udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner som start på uddannelsesforløbet. Den første vejledersamtale bookes af sekretær i såvel vejleders samt uddannelsessøgendes kalender. At varetage vejlederfunktionen kræver et gennemført vejlederkursus.
 
 
 

Introduktionsprogram

Forud for første vagt på uddannelsesstedet er der som en del af introduktionen programsat 2 følgevagter.
 
 

Fast undervisning og lægemøder

 
 • Fredagsundervisning, hver uge:
  For de yngre læger i tidsrummet kl 08.45-09.30.
 • Tirsdagsundervisning, i lige uger:
  For alle læger og psykologer, foregår med eksterne undervisere og klinikker med samrating og kliniske drøftelser.
 • Lægemøder:
  ca 1 gang pr måned.
 • Supervision:
  Morgensupervision af forvagt, hverdag kl 08.00-08.30
  Løbende supervision af vagthavende, fra mellemvagt (Roskilde bagvagt) samt ved behov bagvagt (Køgebagvagt) og rådighedsbagvagt i Børne – og Ungdomspsykiatrien.
 • Bedside supervision af faste lægeteam, samt kliniske drøftelser og konferencer på tilknyttet afsnit.

Konferencer

 
 • Morgenkonference:
  Hverdage kl 08.30-09, i weekenden kl 09.00.
 • Middagskonference:
  Hverdage kl 12.30.
 • Eftermiddagskonference: 
  Alle dage kl 15.00 for forvagt og bagvagt samt børneunge psykiatriske vagthavenden.

Kontaktoplysninger

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.03.19
Opdateret
17.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Øst
​Afdelingsledelse
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 75 50