Søg
 

Uddannelsessted Psykiatrien Vest

Informationer om uddannelsessted Psykiatrien Vest, Psykiatrien Region Sjælland.

 

​Præsentation af uddannelsesstedet

Psykiatrien Vest er en del af Region Sjællands Psykiatri og varetager behandling af almen psykiatriske lidelser på hovedfunktionsniveau hos borgere fra kommunerne: Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Odshered og Kalundborg.
 
Psykiatrien Vest har en døgnåben Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) med 10 sengepladser. Der er yderligere 83 sengepladser fordelt på 5 integrerede sengeafsnit, herunder et ældrepsykiatrisk. Tilknyttede er desuden to distriktspsykiatrier, inkl.ældrepsykiatri, i henholdsvis Slagelse og Holbæk, med borgernære tilbud i hver kommune, samt to Psykiatriske Klinikker i Slagelse og Holbæk.  
 
Psykiatrien Vest har tilknyttet selvstændig Forskningsenhed Vest, se nedenfor, og samarbejder med Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland. Begge enheder har til huse i det ny Psykiatrisygehus i Slagelse.
 
Psykiatrien Vest varetager desuden følgende regionsfunktioner:
 
 • Oligofreni
 • Affektive lidelser
 • Traumatiserede flygtninge
Psykiatrien Vest deler desuden Psykiatrisygehuset med Retspsykiatrien og Psykiatrisk Visitationsklinik, og lokale ambulatorium fra
 
 • Klinik for Selvmordsforebyggelse
Forskningsenhed Vest er et aktivt miljø med forskning, der spænder fra feltet ”Krop og Sind” over Psykoterapi RCTer til medicinsk uddannelsesforskning. ”Krop og Sind” er et forskerfælleskab på tværs af Psykiatrien Vest, Slagelse Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland. Her er såvel kliniske nyskabelser som en forskergruppe under opbygning med fokus på samsygelighed på tværs af psykiatri og kroniske medicinske lidelser. Forskningsenhed Vest har nyudnævnt (2019) professor i psykiatri, Sidse Arnfred, der har særlige opgaver indenfor psykoterapi forskning, som derfor vil være et felt i vækst de kommende år. Generelt er der dog stor imødekommenhed også over for ”bottom-up” projekter, så man går ikke forgæves med en idé eller lyst til at gå ind i et særligt psykiatrisk forskningsfelt. 
 

Uddannelsesmiljøet

Psykiatrien Vest er en mellemstor, travl, afdeling, hvor uddannelse og faglighed er i fokus. Der er en god stemning trods til tider stort arbejdspres, godt hjulpet af en venlig og synlig ledelse. De forskellige faggrupper samarbejder og støtter op om hinanden. Der er et højt fagligt niveau med evidensbaseret tilgang.
 
Psykiatrien Vest er et universitetshospital og modtager regelmæssigt medicinstuderende og varetager desuden uddannelse af speciallæger i almen medicin, i psykiatri og i neurologi samt specialpsykologer ligesom der uddannes indenfor øvrige faggrupper. Det gode uddannelses – og læringsmiljø fremmes ved bla at tilbyde:
 
 1. Daglig supervision af afgående forvagt, programsat ½ time før morgenkonference.
 2. Daglig kort undervisning efter morgenkonference
 3. Fælles uddannelsesklinikker for læger og psykologer med undervisning samt samrating og kliniske drøftelser
 4. Deltagelse i deeskalerende kursusforløb ved ansættelsesstart.
 5. Månedlige undervisningsdage med eksterne undervisere
 6. Særligt kursus i kommunikative teknikker for KBU læger og almen medicinere
 7.  Månedlig journal club
Der er fokus på afholdelse af vejledersamtaler til uddannelseslægerne, herunder udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner som start på uddannelsesforløbet. Den første vejledersamtale bookes af sekretær i såvel vejleders samt uddannelsessøgendes kalender. At varetage vejlederfunktionen kræver et gennemført vejlederkursus.
 
 
 

Introduktionsprogram

Forud for første vagt på uddannelsesstedet er der som en del af introduktionen programsat 2 følgevagter.
 
 

Fast undervisning og lægemøder

 • Lægemøder den første tirsdag i måneden

 • Heldagsundervisning 3. torsdag i måneden

 • Ugentligt

 • Onsdag klinik eller journal club 12.45-13.45

  Fredag fælles morgenmad

  Tirsdag-Torsdag morgen undervisning fra 8.30-8.55

 • Dagligt

 • Morgensupervision af forvagt, hverdag kl 08.00-08.15

  Løbende supervision af vagthavende fra bagvagt tilstede til kl. 18.00 eller kl. 22.00.

 • Bedside supervision af faste lægeteam, samt kliniske drøftelser og konferencer på tilknyttet afsnit.

Konferencer

 • Morgenkonference:

  Hverdage kl 08.15-8.30, i weekenden kl 09.00.

 • Middagskonference:

 • Hverdage kl 12.00.

 • Eftermiddagskonference: 

 • Alle dage kl 15.00 for afgående og tilkommende forvagt og bagvagt.

Kontaktoplysninger

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.05.19
Opdateret
05.10.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Afdelingsledelse Vest
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf. 29 17 82 58