Søg
 

Uddannelsessted Psykiatrien Syd

Informationer om uddannelsessted Psykiatrien Syd, Psykiatrien Region Sjælland

Præsentation af uddannelsesstedet

Psykiatrien Syd er en del af Region Sjællands Psykiatri og varetager behandling af almen psykiatriske lidelser på hovedfunktionsniveau hos borgere fra kommunerne: Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg.

Psykiatrien Syd er organiseret i sengeafsnit beliggende i Vordingborg samt ambulante enheder beliggende i Næstved, Vordingborg og Maribo.

Der er i alt 106 sengepladser i Psykiatrien Syd - fordelt på følgende seks sengeafsnit i Vordingborg:

 • Afsnit S1:
  22 sengepladser - Afsnit for dobbeltdiagnose lidelser (højtskærmet) samt Afsnit for psykose lidelser (højt- / lavskærmet)
 • Afsnit S2:
  12 sengepladser - Afsnit for psykoselidelser samt forstyrrelse af personligheden (højt-/lavtskærmet)
 • Afsnit S3:
  26 sengepladser - Afsnit for affektive lidelser (højtskærmet) og Afsnit for affektive og angst lidelser (lavtskærmet)
 • Afsnit S4:
  23 sengepladser - Særlige pladser – længerevarende indlæggelser og rehabilitering af patienter med svære psykiske lidelser
 • Afsnit S5:
  13 sengepladser – Afsnit for personer over 65 år med demenssygdom og personer over 72 år med ikke-aldersbetingede psykiske sygdomme.
 • Psykiatrisk Akut Modtagelse:
  10 sengepladser - Psykiatrisk Akut Modtagelse samt Ambulant Akut Team.

Ambulatorier

To distriktspsykiatriske enheder med OPUS team (henholdsvis DP Nykøbing-Maribo og DP Næstved-Vordingborg) – Udredning og behandling af psykose lidelser samt længerevarende andre psykiatriske lidelser. - Pakkeforløb for bipolære tilstande og Skizofreni.

To psykiatriske klinikker (henholdsvis Næstved og Maribo) – Udredning og behandling af ikke-psykotiske tilstande – Pakkeforløb for depression, angst, OCD, personlighedsforstyrrelser, tilpasningsreaktioner, ADHD og PTSD.

Uddannelsesmiljøet

Psykiatrien Syd i er et universitetshospital og modtager regelmæssigt medicinstuderende De kliniske lektorer samt de øvrige læger varetager studenterundervisningen i klinikker og mesterlære. En del af klinikkerne afholdes i samarbejde med Psykiatrien Øst og Psykiatrien Vest.

Der er stort fokus på uddannelsesmiljøet for læger, psykologer og plejepersonale. Der er et fint samarbejde omkring uddannelse af læger samt omkring psykologer i uddannelse til specialpsykolog. Der er tillige udviklingsprojektet, Partnerskabsaftale som skal medvirket til nedbringelse af tvang med 50% inden 2020.

Vejledning af uddannelsessøgende læger er en prioriteret indsats, og I – lægen kan forvente at få tildelt hovedvejleder før start i afdelingen og have månedlige samtaler med denne og struktureret kompetence evaluering jf. kompetencekortene i målbeskrivelsen. Retningslinjer for uddannelse og vejledning findes på portalen for Region Sjællands retningslinjer og instrukser (kaldet D4).

Som uddannelseslæge er der gode muligheder for at modtage undervisning samt selv være den der underviser.

Psykiatrien Syd arbejder på at få etableret et miljø med mulighed for klinisk forskning. Uddannelseslæger vil blive tilbudt samtale med den forskningsansvarlige overlæge.

Der vil desuden være gode muligheder for at opnå klinisk vejledning og supervision. Psykiatrien Syd har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for alle personalegrupper, hvilket bl.a. sker gennem individuelle udviklingsmuligheder, medarbejderinvolvering og stressforebyggelse.

 

Introduktionsprogram

 

Forud for første vagt på uddannelsesstedet er der som en del af introduktionen programsat 1 følgevagter.

 

Fast undervisning og lægemøder

 • Yngre lægemøde:
  1. tirsdag i mdr. i tidsrummet kl.  13.30-15.00
 • Tirsdagsundervisning 3. tirsdag i mdr. inden læge- og psykologmødet:
  For alle I-H-AP læger og I-og H- psykologer, foregår med eksterne undervisere og klinikker med samrating og kliniske drøftelser.
 • Lægemøder:
  3. tirsdag i mdr. 12.30-15.00
 • Supervision:
  Morgensupervision af forvagt, hverdag kl 08.00-08.30
 • Eftermiddagssupervision, hverdag efter middagskonferencen

Konferencer

 • Morgenkonference:
  Hverdage kl 08.30-08.45
 • Weekenden kl. 08.30 i PAM
 • Middagskonference:
  Hverdage kl 12.45-13.15
 • Eftermiddagskonference:
  Alle dage kl 15.45

Kontaktoplysninger

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.06.19
Opdateret
05.10.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Syd
Afdelingsledelse
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 58 53 70 01