Søg
 

Uddannelsessted Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Information om uddannelsessted Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland

Præsentation af uddannelsesstedet

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri varetager udredning og behandling af psykiatriske lidelser på hovedfunktionsniveau for børn og unge op til og med 17 år fra hele Region Sjælland.

Afdelingen består af:

3 døgnafsnit, alle beliggende i Roskilde:

 • Døgnafsnit for unge, U1 Døgnafsnit for unge, U1
 • Døgnafsnit for børn, U3 Døgnafsnit for børn, U3
 • Center for Spiseforstyrrelser, døgnafsnit U2
Samt følgende ambulante funktioner:
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Næstved
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk
 • Center for Spiseforstyrrelser, klinik (Roskilde)
 • Klinik for Psykoterapi og selvmordsforebyggelse
I perioden 2018-2021 har afdelingen en tværsektoriel enhed, ”Bakkehuset”. Se nærmere beskrivelse.
 

B&U varetager desuden følgende regionsfunktioner:

 • Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre
 • Affektive lidelse, angst og OCD
 • Psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering, hvor udredning og/ eller behandling er særlig vanskelig
 • Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourette syndrom
 • Spiseforstyrrelse hos patienter på 12 år og ældre
 • Komplicerende spiseforstyrrelser, voksne
 • Spæd og småbørnspsykiatri, 0-3 år
 • Somatoforme tilstande

Uddannelsesmiljøet

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri er en organisation hvor samarbejde og arbejdsmiljø vægtes højt. Ledelse og medarbejder er i tæt kontakt, og de forskellige faggrupper samarbejder om at løse kerneopgaven. Der er fokus på høj grad af tværfaglighed, og højt fagligt niveau med evidensbaseret tilgang.

B&U modtager regelmæssigt medicinstuderende, sygeplejestuderende, psykologpraktikanter mfl. og varetager udover uddannelse af speciallæger i Børne- og ungdomspsykiatri også uddannelse af specialpsykologer.

Introduktionsprogram

Forud for første vagt på uddannelsesstedet er der som en del af introduktionen programsat 2 følgevagter.
 
 

Fast undervisning og lægemøder

 • Der er vejledning min hver 14. dag med hovedvejleder
 • I nogle enheder afholdes monofaglige lægemøder
 • Regionale monofaglige lægemøder en gang om måneden og samme dag vagtsupervision til yngre læger som går i vagt.
 • Der er introduktionssamtale med Klinik for psykoterapi, hvor der laves uddannelsesplan for tilegnelse af de psykoterapeutiske kompetencer, samt planlægges terapeutiske forløb med fast supervision for uddannelsessøgende læger.

Kontaktoplysninger

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.05.19
Opdateret
26.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdelingsledelse
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 80 02
Telefontid:

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00