Søg
 

Psykoterapi – Grunddannelse for yngre læger

Udøvelse af psykoterapi på grundniveau er en vigtig kompetence, der skal opnås af alle yngre læger, der ønsker en uddannelse til speciallæge i psykiatri.

De nærmere regler og krav er udarbejdet af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Den psykoterapi som yngre læger skal udføre og den tilhørende supervision er ikke kun vigtig for alle speciallæger i den kliniske hverdag, men også som introduktion til en egentlig specialistuddannelse i psykoterapi.

Den kommende speciallæge forventes via terapien at kunne vurdere patientens evne til indsigt i egne forhold og at få en større forståelse for patientens personlighed og evne til at håndtere de primære klager og symptomer, som patienten umiddelbart fremkommer med. I psykoterapi lærer patienten at tage vare på egen situation, mens lægen lærer at reflektere over sin egen del af ansvaret for terapiforløbet, bla. via supervision. Dette er værdifuld læring i forhold til alle typer patientsamtaler. Af disse grunde anbefales den yngre læge at starte et psykoterapiforløb, så snart det er muligt i sin I- eller H-stilling.

Psykiatrien Region Sjælland tilbyder grunduddannelse i psykoterapi omfattende teori og supervision for såvel den kognitive som det psykodynamiske modul, således at kursisten får mulighed for at opnå tilstrækkelige færdigheder, der kræves for en speciallægegodkendelse.


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.18
Opdateret
15.04.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60