Søg
 

Klinisk basisuddannelse - Psykiatrien

Læger fra danske universiteter skal efter lægevidenskabelig embedseksamen gennemgå en et-årig klinisk basisuddannelse for at opnå autorisation som læge.

 

​Som led i den kliniske basisuddannelse (KBU) tilbyder Psykiatrien et forløb på seks måneder. Forudgående har lægerne haft ansættelse på et af de somatiske sygehuse i Region Sjælland.

Under den kliniske basisuddannelse skal den unge læge lære at være læge, ikke at være psykiater, med mindre dette vælges senere i introduktionsuddannelsen.

KBU-lægerne ansættes i én af de tre voksenpsykiatriske enheder: 

 


Ansættelsesvilkår

KBU-lægerne ansættes som reservelæger efter overenskomst med Foreningen af Yngre Læger (FaYL).


Introduktion og supervision

Hele KBU-lægens første uge er afsat til introduktion til Psykiatrien.

Vælg "plusset" for flere informationer.   

Dag 5 - Kursus i relationer og deeskalering

Herudover er der lokal introduktion på ansættelsesstedet.

Alle KBU-læger får som andre yngre læger, udpeget en vejleder.

Der tilbydes individuel morgensupervision efter hver aften-/nattevagt. Efter endt dagvagt konfereres med bagvagt ved møde.


Yderligere information

 

Tilbage til forside   

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.18
Opdateret
10.05.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60