Søg
 

Introduktionsuddannelse

Første trin i uddannelsen til speciallæge i Psykiatri eller Børne- og Ungdomspsykiatri er ansættelse i en I-lægestilling, dvs. en 1-årig klassificeret introduktionsstilling.

Voksenpsykiatrien i Region Sjælland råder over 22 uddannelsesforløb i denne kategori.
Børne- og Ungdomspsykiatrien råder over otte uddannelsesforløb.

Uddannelsesforløbene er fordelt på de tre voksenpsykiatriske enheder, geografierne:


>> Se uddannelsesprogrammer for I-stillinger i Psykiatri

For Børne- og Ungdomspsykiatriens vedkommende er de fordelt på geografierne i:


>> Se uddannelsesprogrammer for I stillinger - B&U-psykiatri


Ansættelsesvilkår

Læger i introduktionsstilling ansættes som reservelæge efter overenskomst med Foreningen af Yngre Læger (FaYL).


Introduktion og supervision

Vælg "plusset" for flere informationer.  

Dag 5 - Kursus i relationer og deeskalering

Herudover er der lokal introduktion på ansættelsesstedet.
 
Alle læger i introduktionsstilling får som andre yngre læger udpeget en vejleder.
 

Der tilbydes individuel morgensupervision efter hver aften-/nattevagt. Efter endt dagvagt konfereres med bagvagt ved møde.


Kursusaktivitet

Alle læger i introduktionsstilling skal gennemføre et

Herudover anbefales det, at lægen i introduktionsstilling deltager i

Endvidere at lægen opstarter 

  • grunduddannelse i psykoterapi.

Opslag

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.18
Opdateret
27.04.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60