Søg
 

Introduktionsprogram for yngre læger i Psykiatrien

Oversigt over introduktionsprogram for yngre læger i Psykiatrien Region Sjælland.

​Region Sjælland vil gerne give nyansatte yngre læger en god introduktion til Psykiatrien.

De uddannelsesansvarlige overlæger har derfor sammensat et introduktionsprogram for de yngre læger, der gerne skulle klæde dem på til det fremtidige arbejde både i akutmodtagelsen, sengeafsnit samt ambulatorium. Den yngre læge møder kolleger, som skal starte på andre sygehuse i Psykiatrien, og får derved opbygget et større netværk i regionen”.

Introduktionen er et særligt tilbud for nyansatte yngre læger i Psykiatrien Region Sjælland.

Introduktionsprogram for yngre læger i Psykiatrien
(H1-læger, H-Neu, H-Alm, I-læger og KBU)

Introduktionsprogrammet består af 5 dage.

Dag 1 - Fællesintroduktion Psykiatrien

 • Generel orientering omkring Psykiatrien
 • Deltagelse i workshop
 • Basal hjerte-lunge redning
 • Personlig fortælling fra psykiatrien.
Introduktionen foregår sammen med alle nyansatte i Psykiatrien.

 

Dag 2 - Akut psykiatri, psykofarmakologi, udvidet medicingennemgang, geronto, selvmordsforebyggelse/-vurdering

 • Akut psykiatri
 • Psykofarmakologi
 • Udvidet medicingennemgang
 • Gerontopsykiatri
 • Selvmordsforebyggelse/-vurdering

Introduktionen foregår kun for nyansatte yngre læger i Psykiatrien Region Sjælland.


 

Dag 3 - Psykiatrilov og BogU

 • Psykiatrilov - Del 1 og Del 2
 • Børne- og ungdomspsykiatri

Introduktionen foregår kun for nyansatte yngre læger i Psykiatrien Region Sjælland. 


 

Dag 4 -Psykiatrisk kommunikation, OBJ Psyk. ECT og henvisninger

 • Samtaler i psykiatri
 • Henvisninger
 • ECT-behandling
 • Objektiv psykiatri
 • Lægeuddannelsen i Psykiatrien

Introduktionen foregår kun for nyansatte yngre læger i Psykiatrien Region Sjælland.


 

Dag 5 - Relationer og deeskalering

 • Psykiatriens relations og deeskalerings koncept
  (hvorfor, hvad og hvordan)
 • Teknik træning
 • Drøftelse af de yngre lægers overvejelser vedr. ansvaret som læge i akutte voldelige og truende situationer
 

 

Introduktionsprogram for yngre læger i Psykiatrien (H2-læger i Psykiatri og Børne- og ungeps​ykiatri)

Dag 1 - Fællesintroduktion Psykiatrien

 • Generel orientering omkring Psykiatrien
 • Deltagelse i workshop
 • Basal hjerte-lunge redning
 • Personlig fortælling fra psykiatrien.

3- dages Basiskursus i Relationer og deeskalering 

 • Psykiatriens relations og deeskalerings koncept
  (hvorfor, hvad og hvordan)
 • Teknik træning
 • Drøftelse af de yngre lægers overvejelser vedr. ansvaret som læge i akutte voldelige og truende situationer
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.18
Opdateret
23.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60