Søg
 

Hoveduddannelse - Almen medicin og neurologi

Efter opnået autorisation og efter godkendt introduktionsuddannelse kan læger ansøge om en hoveduddannelsesstilling i Psykiatri. Denne fører til speciallægeanerkendelse i psykiatri eller Børne - og Ungdomspsykiatri, såfremt uddannelsen godkendes.

Almen medicin og neurologi

Psykiatrien Region Sjælland indgår i uddannelsen af speciallæger
 
  • i almen medicin med forløb af 6 måneder og
  • i neurologi med forløb af 3 måneder
Uddannelsesforløbene i Psykiatri er fordelt på fordelt på de tre voksenpsykiatriske enheder, geografierne:
 
Psykiatrien ØST (Roskilde)
Læger i hoveduddannelsesstilling ansættes som reservelæge efter overenskomst med Foreningen af Yngre Læger (FaYL).

Introduktion og supervision

Hele lægens første uge er afsat til introduktion til psykiatrien.
Vælg "plusset" for flere informationer. 
 

Dag 5 - Kursus i relationer og deeskalering

Herudover er der lokal introduktion på ansættelsesstedet.
 
Alle læger i Hoveduddannelsesstilling får som andre yngre læger udpeget en vejleder.
Der tilbydes individuel morgensupervision efter hver aften-/nattevagt. Efter endt dagvagt konfereres med bagvagt ved møde.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.01.19
Opdateret
26.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60