Søg
 

Hoveduddannelse

Efter opnået autorisation og efter godkendt introduktionsuddannelse kan læger ansøge om en hoveduddannelsesstilling i Psykiatri. Denne fører til speciallægeanerkendelse i psykiatri eller Børne - og Ungdomspsykiatri, såfremt uddannelsen godkendes.

​Hoveduddannelsesstillinger (H-forløb) i

  • Psykiatri og
  • Børne- og ungdomspsykiatri

opslås to gange årligt (pr. 1/3 og 1/9) af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst. Henvendelser vedr. stillingsopslag, ansøgningsskema og procedure i øvrigt skal derfor rettes til dette sekretariat.

Psykiatrien Region Sjælland indgår i 21 hoveduddannelsesforløb i Psykiatri pr. år. Alle forløb varer 4 år, og indeholder en ansættelse på en neurologisk afdeling, og 2-3 ansættelser i henholdsvis Psykiatrien Region Sjælland og Region Hovedstadens psykiatri.

I Uddannelsesregion Øst er der 11 årlige hoveduddannelsesforløb i Børne- og Ungdomspsykiatri pr. år. Forløbene er fordelt på 2-4 Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger, og de tilstræbes, at de indeholder to år i henholdsvis børnepsykiatri og ungdomspsykiatri, og at man som uddannelsessøgende stifter bekendtskab med både ambulante og indlagte patienter. Alle H-forløb indeholder ansættelser i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Opslagsplan og sammensætning af de enkelte forløb kan ses på nedenstående sites: 

 

Uddannelsesforløbene i Psykiatri er fordelt på fordelt på de tre voksenpsykiatriske enheder, geografierne:


>> Se uddannelsesprogrammer for H-stillinger i Psykiatri 

Uddannelsesforløbene i Børne- og Ungdomspsykiatri er fordelt på de tre Børne- og Ungdomspsykiatri enheder, geografierne:


>> Se uddannelsesprogrammer for H-stillinger BU-psyk 


Ansættelsesvilkår

Læger i Hoveduddannelsesstilling ansættes som reservelæge efter overenskomst med Foreningen af Yngre Læger (FaYL).


Introduktion og supervision

Hele lægens første uge er afsat til introduktion til psykiatrien.

Vælg "plusset" for flere informationer. 

 

3 dages Basiskursus i relationer og deeskalering

Herudover er der lokal introduktion på ansættelsesstedet.
 
Alle læger i Hoveduddannelsesstilling får som andre yngre læger udpeget en vejleder.
 

Der tilbydes individuel morgensupervision efter hver aften-/nattevagt. Efter endt dagvagt konfereres med bagvagt ved møde.


Kursusaktivitet

Alle læger i hoveduddannelsesstilling skal gennemføre

Under uddannelsen skal den uddannelsessøgende læge gennemgå et

samt afslutte

  • det grundlæggende kursus i psykoterapi.

Endvidere indgår der i hoveduddannelsen

  • forskningstræning

med en varighed på 20 dage, hvoraf de 10 dage er afsat til ekstern kursusvirksomhed. De øvrige 10 dage skal anvendes til udførelse af et selvstændigt skriftligt projekt, f. eks. afdelingsinstruks, projektbeskrivelse eller lignende. Forskningstræning skal være påbegyndt senest 2 år efter uddannelsesforløbets start og afsluttet senest ½ år, før speciallægeuddannelsen er gennemført.


Yderligere information

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.18
Opdateret
27.04.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60